We gaan van 21 naar 26 koopzondagen

mainImage
We gaan van 21 naar 26 koopzondagen

De coalitiepartijen D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks tekenden op 6 juni in het Huis van de Stad het coalitieakkoord. Na 70 uur onderhandelen ligt er een evenwichtig akkoord dat we de naam Nieuwe Energie hebben meegegeven.

Koopzondagen
Een lastig punt bij de onderhandelingen was de koopzondagen. De onderhandelende partijen D66, PvdA en GroenLinks hebben heel andere ambities dan CDA en ChristenUnie. ,,Uiteindelijk hebben we elkaar kunnen vinden in een compromis", aldus Theo Krins, fractievoorzitter ChristenUnie Gouda.

Voor de winkels die nu al op alle zondagen open mogen zijn, verandert er niets. ,,Voor de andere winkels (overige detailhandel) hebben we afgesproken dat het aantal koopzondagen per 1 januari 2019 omhoog gaat van 21 naar 26. Aanvullend geldt echter dat deze winkels pas vanaf 12u00 open mogen zijn (op dit moment is dat 9u00) en dat de SOG gevraagd wordt om met de winkeliers een voorstel te doen wanneer jaarlijks die koopzondagen van kracht moeten zijn. Er is dus ruimte voor optimalisatie. Tenslotte blijft het parkeren op zondag gratis".

Krins: ,,De ChristenUnie vond het een lastig punt, maar vindt deze uitkomst aanvaardbaar op basis van het totaal pakket aan afspraken dat we hebben gemaakt bij dit akkoord".


Foto: Digitaal Dagblad