CBS: werkloosheid lager dan voor de crisis

mainImage
CBS: werkloosheid lager dan voor de crisis

Het werkloosheidspercentage is in november gedaald en voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de elfde maand van het jaar waren er 326.000 werklozen, oftewel 3,5 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage nog op 3,7 procent,

Direct beschikbaar
Vorige maand hadden bijna 8,9 miljoen mensen betaald werk. Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 326.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 6000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind november 267.000 lopende ww-uitkeringen.

Daling
Het UWV constateert daarbij dat in alle beroepsgroepen de instroom van nieuwe ww-uitkeringen de afgelopen elf maanden is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Procentueel is de sterkste daling zichtbaar bij technische beroepen en pedagogische beroepen.

Waar het werkloosheidspercentage op een nieuw laagste punt uitkomt, is de arbeidsparticipatie juist gestegen tot een nieuw hoogtepunt. Bij het begin van de crisis was 68,3 procent van de bevolking aan het werk. In november is de participatie iets hoger met 68,4 procent en dat is ook direct het hoogste niveau sinds het begin van de meting bijna vijftig jaar geleden. ,,Bovendien neemt niet alleen het aantal werkenden toe, ook werken zij meer uren per week”, aldus het statistiekbureau.

Mooi nieuws
Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) noemt de werkloosheidscijfers ,,mooi nieuws om 2018 mee af te sluiten”, zo zegt hij in een reactie. Hij wijst er daarbij op dat werkgevers staan te springen om extra handen. ,,Ik hoop dat er in 2019 nog veel meer mensen aan het werk komen”, aldus Koolmees.


Foto: Digitaal Dagblad