Filmhuis Gouda verhuist niet naar de Chocoladefabriek. Tot die conclusie komt het Goudse college van Burgemeester en Wethouders na het plussen en het minnen van de toegevoegde waarde van het Filmhuis op het bestaande concept van de Chocoladefabriek. Over de verhuizing van het Verzetsmuseum Zuid-Holland naar de Chocoladefabriek is het college nog niet uit. Dat wordt nader onderzocht.
De Chocoladefabriek Gouda  en Bureau AEF deden de afgelopen maanden onderzoek of het concept en het gebouw kan worden uitgebreid met twee nieuwe partners: het Filmhuis Gouda en het Verzetsmuseum Zuid-Holland.
De Chocoladefabriek Gouda bestaat momenteel uit de Stadsbibliotheek, het Streekarchief Midden-Holland, De Drukkerswerkplaats Gouda en Kruim – eten en drinken. Sinds 2014 vormen zij op het adres Klein Amerika een collectief dat zich richt op inspireren, creëren en participeren.  De Chocoladefabriek Gouda is een succes; vele Gouwenaars weten inmiddels de weg te vinden naar één adres voor een gevarieerd cultureel aanbod: van een boek lenen tot stand up comedy, van duiken in het verleden tot het maken van een nieuw pamflet. En dat alles in een gezellige entourage met goede horeca. ‘Kom kennis maken’ is het gezamenlijke motto. De Chocoladefabriek ontvangt op dit moment tussen de 8000 en 9000 bezoekers per week.
Binnen het gebouw van de Chocoladefabriek is nog ruimte over; de tweede etage staat al enkele jaren leeg. Twee culturele partijen uit Gouda wilden zich aansluiten bij de Chocoladefabriek en tweede etage gaan betrekken: het Filmhuis Gouda en het Verzetsmuseum Zuid-Holland.  De zes partijen geloven dat samenwerking kan leiden tot een nog mooiere invulling van Chocoladefabriek voor het bestaande en een nieuw publiek.  Zij tekenden daartoe een intentieverklaring getekend en gingen in de achterliggende periode de mogelijkheden onderzoeken. Zij riepen de gemeente Gouda op om dit initiatief te ondersteunen. Het college trekt nu haar steun voor Filmhuis Gouda in, omdat ze vindt dat de investering en de risico’s niet in verhouding staan met de meerwaarde die samenvoeging oplevert.
Het Filmhuis Gouda floreert als nooit tevoren en biedt al decennia een sfeervolle plek voor de betere film. Het Filmhuis Gouda zoekt een breder podium met meer mogelijkheden voor thematische verbinding en het verbreden, flexibiliseren en verruimen van hun aanbod voor de filmbezoeker. De verhuizing van het Filmhuis Gouda naar de Chocoladefabriek vergt een investering van bijna 4 miljoen euro. Uit het rapport van Bureau AEF komt naar voren dat Filmhuis Gouda op haar nieuwe plek niet meer bezoekers gaat trekken. Ook zou de huur die Filmhuis Gouda gaat betalen, de investering niet dekken.
Het Verzetsmuseum Zuid-Holland maakt zich sterk voor het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. In relatie hiermee vestigen ze de aandacht op actuele thema’s als tolerantie, vluchtelingen en burgerschap. Zij willen dit verhaal binnen de Chocoladefabriek met een vernieuwend concept voortzetten en vertellen. Vanzelfsprekend is samenwerken en samenwonen onder één dak voor zes partijen, met ieder een eigen aanbod en historie, een avontuur dat goed voorbereid en doordacht opgepakt moet worden. Daar moet het onderzoek duidelijkheid over geven.
De gemeente Gouda is nauw betrokken bij dit onderzoek, aangezien zij de eigenaar is van het pand.