De Chocoladefabriek Gouda gaat in de komende maanden onderzoeken of het concept en het gebouw kan worden uitgebreid met twee nieuwe partners: het Filmhuis Gouda en het Verzetsmuseum Zuid-Holland. Voor de zomer van 2017 nemen de huidige en toekomstige partners een besluit over een gezamenlijke toekomst in de Chocoladefabriek. Wethouder Bergman ziet het onderzoeken van een serieuze samenwerking als een goed initiatief. Het gemeentebestuur ondersteunt dit onderzoek dan ook graag.
De Chocoladefabriek Gouda bestaat momenteel uit de Stadsbibliotheek, het Streekarchief Midden-Holland, De Drukkerswerkplaats Gouda en Kruim – eten en drinken. Sinds 2014 vormen zij op het adres Klein Amerika een collectief dat zich richt op inspireren, creëren en participeren.  De Chocoladefabriek Gouda is een succes; vele Gouwenaars weten inmiddels de weg te vinden naar één adres voor een gevarieerd cultureel aanbod: van een boek lenen tot stand up comedy, van duiken in het verleden tot het maken van een nieuw pamflet. En dat alles in een gezellige entourage met goede horeca. ‘Kom kennis maken’ is het gezamenlijke motto. De Chocoladefabriek ontvangt op dit moment tussen de 8000 en 9000 bezoekers per week.
Binnen het gebouw van de Chocoladefabriek is nog ruimte over; de 2e etage staat al enkele jaren leeg. Twee culturele partijen uit Gouda willen zich aansluiten bij de Chocoladefabriek en 2e etage gaan betrekken: het Filmhuis Gouda en het Verzetsmuseum Zuid-Holland.  De zes partijen geloven dat samenwerking kan leiden tot een nog mooiere invulling van Chocoladefabriek voor het bestaande en een nieuw publiek.  Zij hebben daarom een intentieverklaring getekend en gaan in de komende periode de mogelijkheden onderzoeken. Zij roepen de gemeente Gouda op om dit initiatief te ondersteunen.
Het Filmhuis Gouda floreert als nooit tevoren en biedt al decennia een sfeervolle plek voor de betere film. Het Filmhuis Gouda zoekt een breder podium met meer mogelijkheden voor thematische verbinding en het verbreden, flexibiliseren en verruimen van hun aanbod voor de filmbezoeker.
Het Verzetsmuseum Zuid-Holland maakt zich sterk voor het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. In relatie hiermee vestigen ze de aandacht op actuele thema’s als tolerantie, vluchtelingen en burgerschap. Zij willen dit verhaal binnen de Chocoladefabriek met een vernieuwend concept voortzetten en vertellen.
Vanzelfsprekend is samenwerken en samenwonen onder één dak voor zes partijen, met ieder een eigen aanbod en historie, een avontuur dat goed voorbereid en doordacht opgepakt moet worden. Daar moet het onderzoek in de komende maanden duidelijkheid over geven.
De gemeente Gouda zal nauw betrokken zijn bij dit onderzoek, aangezien zij de eigenaar is van het pand . In de onderzoeksfase zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden die de inwoners van Gouda en regio kunnen bieden: kennis & expertise is welkom.
Graag komen de zes partijen in contact met iedereen die zijn/haar steentje wil bijdragen aan de realisatie van een nog grotere en mooiere Chocoladefabriek.