De expo ’50 Jaar Marokkaanse migratie in Nederland’ is nog tot en met woensdag 12 juli in Cultuurhuis Garenspinnerij te zien.
De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de Nederlandse economie. Zo gingen zij hier in de jaren zestig bij bijvoorbeeld de Philipsfabriek, Fordfabriek, Melkunie en Compaxo Vleeswaren werken. Zonder hen was de Nederlandse economie nooit sterk zoals het nu is. Inmiddels wonen er ongeveer 380 duizend Marokkanen in Nederland en zijn de meeste van deze migranten gepensioneerd. In verhouding is er in deze gemeenschap sprake van meer gezondheidsproblemen, ontvangen zij relatief vaker een uitkering en/of leven vaker in relatieve armoede.
In Nederland wonen tegenwoordig meer dan 180 verschillende nationaliteiten. Ze hebben allemaal hun eigen gebruiken, gewoonten en achtergronden. Iedereen die hier woont, heeft zo zijn eigen reden waarom hij of zij naar Nederland is gekomen. De grote culturele verscheidenheid van het hedendaagse Nederland is historisch geworteld. De identiteit en stadscultuur van Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam zijn nauw verweven met het arbeidsverleden. Dat zien we terug in hoe ze wonen, het familieleven, het taalgebruik en sociaal-culturele diversiteit.


Jubileum
In het kader van gouden jubileum (50 jaar) Marokkaanse migratie heeft Atlas Cultureel Centrum vorig jaar het boek ‘Een halve eeuw in Nederland’ in de beste bibliotheek van Nederland aan een groot publiek gepresenteerd.


Op dit moment is het bestuur druk bezig met voorbereidingen van een reizende foto- expositie en diverse lezingen. ,,Dit is voorlopig de laatste keer dat we samen met onze landelijke partners aandacht geven aan de gouden jubileum ( 50 jaar) daarom is dit project uniek en bijzonder!”, aldus de initiatiefnemers.
Reizende foto expositie
Voor de expositie werden er in totaal 50 mensen ( 25 Marokkaanse gastarbeiders en hun vrouwen en 25 Nederlanders) professioneel fotografeert. De foto’s werden later door zwart-wit foto’s en een korte quote vormgegeven. Hiermee wil Atlas Cultureel Centrum een recente foto met zwart- wit foto van 50 jaar geleden en tekst combineren om uiteindelijk de verandering van afgelopen 50 jaar te laten zien.
De tentoonstelling 50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland ontrafelt samen met bezoekers de identiteit van Nederland. ,,Dit doen we aan de hand van verschillende thema’s ( werk, gezinshereniging, cultuur, politiek en religie) die in elkaar over lopen. De gekozen presentatievorm, het ontwerp, maar ook de randprogrammering hebben als uitgangspunt dat Nederland hun eigen expertise en ervaringen kunnen inbrengen in de expositie”, aldus de woordvoerder.
Daarnaast is er landelijk een campagne gestart om de spullen/documenten van de autochtone Nederlanders en gastarbeiders (zoals bijvoorbeeld een dag schrift, werkcontract, koffers, paspoorten, werkkleding etcetera) te verzamelen. De goederen zullen in bruikleen worden tentoon gesteld als onderdeel van de expositie in de verschillende steden in Nederland.


Meer informatie
Info@atlascultureelcentrum.nl
www.atlascultureelcentrum.nl
www.eenhalveeeuwinnederland.nl
De expositie is vrij te bezichtigen tot en met woensdag 12 juli.
Het boek  Een halve eeuw in Nederland 1969-2019 – 50 jaar Marokkaanse migratie is te bestellen via www.eenhalveeeuwinnederland.nl