Partijen die zich in Zuid-Holland inzetten voor het leren over Duurzame Landbouw kunnen in de periode van 2 oktober tot en met 29 november 2017 subsidie hiervoor aanvragen.
De subsidie wordt verstrekt voor demonstraties, trainingen, workshops en coaching aan landbouwers die actief zijn in de grondgebonden landbouw. Het totale budget voor deze subsidie-openstelling is €460.000.
De provincie Zuid-Holland wil door het bevorderen van duurzame innovaties een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen bereiken. Dit is nodig, want de landbouw in Zuid-Holland staat economisch en ecologisch onder druk. Klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en een goede boterham voor de boeren vragen om een andere aanpak.