Ondernemersverzekeraar De Goudse heeft in 2017 een positief resultaat geboekt van € 34,4 miljoen. De solvabiliteit (Solvency II) steeg door en kwam eind 2017 uit op € 236%. Dit geeft aan dat De Goudse een uitstekend gekapitaliseerde verzekeraar is. Het aansprakelijk vermogen van De Goudse steeg van € 405 miljoen naar € 418 miljoen.

Met een resultaat van € 34,4 miljoen is net als in de vorige jaren een mooi rendement op het eigen vermogen behaald (9,9%). Bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester: ,,Het gaat goed met ons familiebedrijf. We zijn er vooral trots op dat we de onderliggende groei van ons premie-inkomen bijna volledig autonoom hebben gerealiseerd, vooral in onze strategische kernsegmenten, zoals schadeverzekeringen voor het mkb en inkomensverzekeringen. Ook met reis- en expatverzekeringen en bij De Zeeuwse hebben we een zeer bevredigende groei behaald. Daarnaast heeft onze particuliere schadeportefeuille zich in 2017 gestabiliseerd.”

 

De Goudse richt zich primair op schade- en inkomensoplossingen voor ondernemers in het mkb. Daarbij is volgens Geert Bouwmeester opnieuw belangrijke vooruitgang geboekt. ,,Het aandeel zakelijke verzekeringen in onze portefeuille is verder toegenomen. In 2016 was dit al gegroeid naar 70% en in 2017 steeg dit door naar 73%. Wij zetten in op onderscheidend vermogen als antwoord op de volumespelers in de markt, met focus op risicomanagement, brancheoplossingen en samenwerking met Erkend MKB-adviseurs. Het wordt steeds duidelijker dat dit zijn vruchten afwerpt.”

Bouwmeester geeft aan dat De Goudse een toppositie heeft behaald in klanttevredenheidsonderzoeken, zowel bij Zakelijk Schade en Zakelijk Inkomen als Particulier Schade.  ,,Voor ons hebben een persoonlijke benadering en aandacht voor de klant topprioriteit. En daarom is het extra mooi om te zien dat onze relaties ons hebben beloond met zulke mooie cijfers in het Adfiz prestatieonderzoek.”

De Goudse voorziet voor 2018 verdere groei op de kernmarkten Zakelijk Schade en Inkomen en ook bij Expat & Reis, De Zeeuwse en Van Lanschot Chabot. Daarnaast verwacht De Goudse groei in het particuliere schadebedrijf. Bij het Leven- en het Volmachtbedrijf is er mogelijk sprake van een beperkte afname.

De cijfers
Ondernemersverzekeraar De Goudse heeft in 2017 een positief resultaat geboekt van € 34,4 miljoen (2016: € 33,3 mln.). De totale omzet bedroeg € 571 mln. (2016: € 532 mln.). Het premie-inkomen was € 464 mln. (2016: € 430 mln.). De periodieke premie groeide met ruim 8% naar € 443,1 miljoen (2016: EUR 409,3 miljoen).

De solvabiliteit (Solvency II) steeg door en kwam eind 2017 uit op € 236% (2016: 224%). Dit geeft aan dat De Goudse een uitstekend gekapitaliseerde verzekeraar is. Het aansprakelijk vermogen van De Goudse steeg van € 405 miljoen naar € 418 miljoen.

Goudse Levensverzekeringen N.V. liet conform verwachtingen een positief resultaat zien van € 19,5 miljoen (2016: € 25,5 mln.). Ook het resultaat van Goudse Schadeverzekeringen N.V. (Inkomen en Zaakschade) voldeed met € 11,8 miljoen (2016: 7,7 mln.) aan de doelstellingen.

Het totale kostenniveau van De Goudse is in 2017 toegenomen. Dit kwam vooral doordat De Goudse ervoor heeft gekozen om de uitgaven voor innovatie en digitalisering met bijna 20% te verhogen. Daarnaast stegen door de groei ook de reguliere kosten met ruim 4%.