De ChristenUnie Gouda heeft zich opgeworpen om de in verval geraakte Turfmarktkerk te redden. ,,De Turfmarktkerk is al sinds 2003 niet meer als kerk in gebruik. De onderhoudstoestand is sindsdien dramatisch verslechterd. De kans op herbestemming wordt daardoor steeds kleiner. Hoog tijd voor actie dus. De ChristenUnie heeft daarom aan het college gevraagd om in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar over de herbestemming van de kerk”, zo vertelt Anna van Popering, raadslid voor de ChristenUnie.

Het noodlot van de kerk aan de Turfmarkt lijkt volgens eigenaar Timpaan Projecten BV. bezegeld. De kerk staat op instorten en is niet meer te redden. Door een slechte fundering wordt het te kostbaar om de kerk te herstellen en rest sloop, zo liet Timpaan Projecten BV deze maand weten.

Ernstige funderingsproblemen, gescheurde gevels en lekkages. Er zouden zelfs loszittende stenen uit de gevel vallen. Doordat er bij de bouw van de kerk een fout in de fundering is gemaakt en door wisselende grondwaterstanden verzakt de kerk steeds meer. De houten palen verrotten aan de bovenkant, waardoor de draagkracht afneemt, zodat de kerk op termijn kan bezwijken. De bouwkundige staat van het pand wordt zienderogen steeds zwakker en gevaarlijker.

Van Popering: ,,Voordat ik vragen heb ingediend, nam ik zelf poolshoogte in de kerk. Ik schrok erg van wat ik daar aan trof. In de kerk zijn sporen van lekkage te zien. Het plafond en de muren zijn behoorlijk beschadigd. De huidige gebruiker van de kerk durfde mij zelfs niet in de kerkzaal te laten omdat hij niet het risico wilde lopen dat mij iets zou overkomen.”

De Turfmarktkerk werd gebouwd in 1889, maar is geen monument. Sinds 2003 worden er geen kerkdiensten meer gehouden. Timpaan kocht het gebouw tien jaar geleden en liet een haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming uitvoeren. Mede door de crisis bleek geen enkel plan haalbaar. ,,Mogelijk wacht de projectontwikkelaar op verder verval van de kerk zodat draagvlak ontstaat voor sloop van de kerk. Wat mij betreft zou het om in ‘kerk termen’ te blijven, ‘eeuwig zonde’ zijn als de kerk uiteindelijk plat gaat”, aldus Van Popering.

Ze ziet zeker mogelijkheden voor het college om in ieder geval te bevorderen dat de kerk een alternatieve bestemming krijgt. Van Popering: ,,Op grond van het Bouwbesluit moeten gebouwen waterdicht zijn, als dat niet het geval is, kan de gemeente handhavend optreden. Door te handhaven kan in ieder geval deels verdere achteruitgang van de kerk worden voorkomen. Daarnaast kan het college met de projectontwikkelaar in gesprek gaan en meedenken over de mogelijkheden die er zijn voor herbestemming. Ik hoop dan ook van harte dat het college de handschoen oppakt en tot actie over gaat! Daarnaast wil de ChristenUnie dat er een specifieke visie wordt ontwikkeld hoe we omgaan met (monumentale) leegstaande kerken in Gouda.”

Turfmarktkerk staat op instorten