Op een regionale bijeenkomst in Arti Legi van de CDA-afdelingen Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas heeft Tweede Kamerlid Martijn van Helvert het manifest ‘Mobiliteit in de Gouwestreek’ in ontvangst genomen. Met dit manifest willen de CDA afdelingen de belangrijkste speerpunten van de regio nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij de Tweede Kamer.

Een verbetering van mobiliteit is nodig om tegelijk het unieke landschappelijke karakter van onze regio te bevorderen. Zo kan een goede doorstroming ongewenst sluipverkeer op binnenwegen tegengaan, stellen de CDA-afdelingen BodegravenReeuwijk, Zuidplas, Waddinxveen en Gouda in dit manifest.

CDA Gouda bracht de onderstaande speerpunten op het gebied van vervoer in:

Mobiliteit voor reizigers
– Elke automobilist in de regio kent het beruchte knooppunt van A12/N11/N459. Voor een goede ontsluiting en doorstroming is de zogenaamde Bodegraven-boog met rechtstreekse aansluiting op de A12 zeer noodzakelijk.
– Het Rijk wil de A20 verbreden tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. CDA Gouda is voorstander van deze verbreding en wil aandacht geven aan eventuele nieuwe flessenhalzen. De verbreding moet landschappelijk goed worden ingepast en gepaard gaan met geluidswerende maatregelen. Ook mag de luchtkwaliteit niet verslechteren. Een maatregel die hierbij past, is de aanleg van een snelfietsroute.
– De afrit en toerit van de A12 bij Gouda moeten behouden blijven. Het kan niet zo zijn dat Gouda afhankelijk wordt van een langere, kwetsbare route via een parallelstructuur met een beweegbare brug, verkeerslichten en gelijkvloerse kruisingen. Dat leidt tot meer fileleed en opstoppingen en is slecht voor ondernemers, scholen en recreanten.
– Capaciteitsuitbreiding van de N457 (Gouda – Aansluiting Moordrecht op A20) en aansluitende wegen is nodig om de groeiende autodruk vanuit Westergouwe op Goudse uitvalswegen op te vangen.
– Rekening houden met de spits bij het openen van sluizen en bruggen voorkomt het onnodig vastlopen van het wegverkeer.
– Voor Waddinxveen en Boskoop is de afhankelijkheid van bruggen fnuikend voor toegankelijkheid, bloeddruk en milieu. Een nieuwe oeververbinding is nodig. Deze mag geen afbreuk doen aan de waarde van het landschap en de natuur.
– OV kan een grote bijdrage leveren aan fatsoenlijke reistijden. Verdubbeling van het spoor tussen Utrecht en Alphen aan den Rijn is nodig, evenals een kwartiersdienst op Bodegraven en Woerden.

Fietsen in de bebouwde kom aantrekkelijker
– De leefbaarheid, luchtkwaliteit en veiligheid in de stad kunnen beter door fietsen aantrekkelijker te maken dan gemotoriseerde manieren van voortbewegen. Minder verkeer op polderwegen
– Er komen fietssnelwegen tussen Waddinxveen en Gouda en tussen Nieuwerkerk en Rotterdam.
– De vaak smalle wegen in het Groene Hart zijn niet berekend op snel en zwaar (sluip)verkeer. Wegen gaan kapot, de verkeersveiligheid van andere verkeersdeelnemers komt in gevaar, er is overlast voor aanwonenden, de stilte wordt verstoord. Dit moet worden tegengegaan, bijvoorbeeld met wegversmallingen.

Overlast vliegverkeer terugdringen
– Het vliegverkeer boven het Groene Hart is de afgelopen jaren helaas toegenomen. De overlast voor bewoners en aantasting van de stilte in het Groene Hart moet worden teruggedrongen in samenwerking met andere overheden.

Namens de Tweede Kamer fractie van het CDA zegde Martijn van Helvert toe dit manifest te bespreken in de fractie en in te brengen in de discussie met de minister.

Frontfoto: Tweede Kamer-lid Martijn van Helvert neemt manifest Mobiliteit in ontvangst. Van links naar rechts: Marijn van Helvert (TK), Huibert van Rossum (CDA Gouda) en
Jan Vergeer (CDA Bodegraven-Reeuwijk).

Beeldrechten: CDA Gouda.

Reageer op dit artikel