Het aantal woninginbraken in Gouda, zowel poging als voltooid, is onverminderd hoog. Bij de politie, de gemeente en de overige veiligheidspartners is, naar aanleiding van de recente cijfers, een aanvalsplan tegen woninginbraken vastgesteld. Buurtpreventieteam Watergras neemt alvast haar eigen maatregelen en is begonnen met een Buurtwacht Watergras.
,,Dit jaar zijn onze twee wijken, te weten  de Waters en de Grassen, veelvuldig doelwit geweest van criminelen. Boeven die het behalve op woningen ook hadden voorzien op geparkeerde auto’s. Voor zover wij weten, is alleen de maand augustus maagdelijk blank gebleven.  Toen werd er door de politie en stafleden en een professionele beveiligingsdienst gesurveilleerd.  In augustus hebben zich derhalve geen ongewenste gebeurtenissen voorgedaan. Echter daarvóór en daarna was en is het helaas bijna dagelijks aan de orde”, aldus de coördinator Buurtpreventieteam Watergras.
Reden voor het Buurtpreventieteam Watergras om, in nauwe samenwerking met de politie inclusief de twee wijkagenten, met  vrijwilligers uit genoemde wijken over te gaan tot het instellen van een Buurtwacht Watergras . ,,Wij surveilleren met meerdere teams van twee personen ‘s nachts  waarbij ieder team bij inzet één tot twee uur gaat lopen of fietsen. Dit laatste verdient de voorkeur. De vrijwilligers zijn daarbij verzekerd van maximale ondersteuning van de wijkagenten en de politie in algemene zin via 112”, vertelt de coördinator.
De opdracht voor de surveillerende teams luidt:  Zien zonder gezien te worden en meteen melden aan de wijkagenten of 112. ,, We willen alleen maar waarnemen en melden.  We letten op verdachte situaties. Eigenlijk alles wat afwijkt van wat je ’s nachts mag verwachten. Er moet een preventieve werking vanuit gaan. We werken daarom ook aan de hand van surveillanceroosters waarbij we regelmaat en voorspelbaarheid vermijden.”
Er bleek voldoende animo in de wijk om een dergelijke Buurtwacht op te zetten. Buurtpreventie Watergras heeft een grote groep vrijwilligers op de lijst staan waaruit is te putten. ,,De wijkagenten zijn nauw betrokken geweest bij het opzetten van een en ander en hebben geadviseerd over aanpak en handelwijze bij het signaleren van verdachte situaties.”
Volgens Buurtpreventie Watergras vormt deze vorm van waakzaamheid een zeer welkome aanvulling op de al in gebruik zijnde Buurt Whatsapps en de ogen en oren van krantenbezorgers en van buurbewoners die hun hond uitlaten.
De politie heeft de ogen en oren van alle inwoners in het gebied hard nodig om verdachte zaken aan het politieteam te melden. ,,De bewoners kennen de buurt het beste. Zij weten wie hun buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Ons advies is: bel altijd 112 als je in de buurt iets verdachts ziet. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig, neem geen risico’s! Meld je naam, je woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand is”, aldus een woordvoerder van het politieteam Gouda.