Column Theo Krins |

Bewoners zijn afval op straat spuugzat!

Sinds 1 januari 2018 ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start is gegaan, gaat het helemaal mis in één van de straten in Gouda-Noord, zo meldt mij een bewoonster.

Plastic en restafval
In de straat zijn er mensen die hun restafval aanbieden in de doorzichtige plastic zakken die bedoeld zijn voor het plastic afval. Zoals we meer zien in Gouda is dat waarschijnlijk om te vermijden dat ze een bedrag per keer voor het aanbieden van restafval moeten betalen. Daarnaast bieden buurtbewoners deze zakken op elke dag van de week aan, niet alleen op de dag dat het plastic afval wordt opgehaald.

Inhoud over straat
Het gevolg is dat er de hele week zakken (bedoeld voor plastic) met restafval aan de ondergrondse containers hangen. Omdat deze zakken niet bedoeld zijn voor het zwaardere restafval, gaan ze snel kapot. Ook zijn er vogels die de zakken kapot maken op zoek naar eten. Het gevolg daarvan is dat de inhoud van deze zakken wordt verspreid over de straat en door de wind en het regenwater terecht komt in het openbaar groen en in de sloten.

Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie.

Het doel van het ‘Afval scheiden Loont’-beleid wordt op deze manier niet gehaald. Integendeel, er wordt geen afval gescheiden, de hoeveelheid restafval wordt niet verminderd, het plastic afval wordt vervuild met restafval en het restafval komt op straat terecht.

Rotzooi van anderen
Regelmatig moeten de bewoners de troep uit een zak opruimen die door vogels kapot is gegaan..

Dit is voor bewoners geen pretje en ze trekken daarom regelmatig bij de gemeente aan de bel. Tot nu zonder resultaat.

Het blijft frustrerend dat je als bewoners de rotzooi van anderen moet opruimen om je straat netjes te houden. Vorige week moesten ze zelfs rijstwafels en een gebruikte tampon opruimen…

Om het afval nu op een juiste manier op te ruimen hebben deze goedwillende bewoners nota bene het vuil op eigen kosten in de ondergrondse afvalcontainer gedaan.

Het moet anders
Het probleem houdt maar aan. De mensen hangen gerust al op vrijdag een zak voor plastic afval (inclusief restafval) aan de container, terwijl deze pas de week erna op donderdag worden opgehaald.

Dit uitgebreide verhaal kan ook voor diverse andere locaties in Gouda opgeschreven worden. Ik ben het met de kritische bewoners eens dat dit echt zo niet langer kan!

Het beleid is in beginsel goed opgezet, maar de handhaving moet veel intensiever én het gedrag van inwoners moet verbeteren…

Daarnaast moeten de containers ook vaker worden geleegd, want het gebeurt te vaak dat de containers propvol zitten en mensen daarom hun afval er maar gewoon naast zetten.

Samen verantwoordelijk
Kortom: er is nog flink wat huiswerk te verrichten in Gouda, waarbij de naast de gemeente de bewoners ook zelf een eigen verantwoordelijkheid hebben. Bewoners moeten bij onjuist gedrag actief blijven melden bij Meldpunt Openbaar Gebied (er zijn hierdoor al heel wat boetes uitgedeeld). En uiteraard is het belangrijk dat bewoners op de juiste wijze omgaan met afvalzakken en het aanbieden daarvan. Alleen door een gezamenlijke inspanning van bewoners en de gemeente wordt dit beleid een succes in Gouda!

Zie ook www.theokrins.blogspot.nl

Theo Krins is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en werkzaam als manager vermogensadvies bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General.