Het Bewonersplatform Gouda Noord is met verschillende professionele partijen bezig met een herontwikkelingsplan voor de PWA-kazerne, genaamd ‘Noordstaet’.

,,Er is samenwerking gezocht met een projectontwikkelaar, architect, makelaar en vastgoeddeskundige. Ook is contact gelegd met de gemeente Gouda en het Rijksvastgoedbedrijf”, zo laat het Bewonersplatform Gouda Noord weten.

De planvorming gaat om een goede woon-, zorg- en maatschappelijke invulling, die bovendien financieel solide onderbouwd is. In deze plannen zal de kazerne (moeten) worden gesloopt. ,,Onze insteek is te  zorgen voor een passende invulling in de wijk en vooral voor afstemming mét en draagvlak ín de wijk. Uiteraard zijn er veel andere partijen, veel belangen en is er veel geschiedenis. Het is daarnaast een lange termijn project”, aldus Bewonersplatform Gouda Noord.

Het bewonersplatform wil graag de mening horen van de bewoners in de nabijheid van de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne. Er wordt dan ook op woensdag 10 januari een wijkbijeenkomst gehouden over onder meer herbestemmingsplan ‘Noordstaet’ voor PWA-kazerne en over de leefbaarheid in de wijk. ,,Agendapunten zijn onze ‘Noordstaet’ plannen voor de PWA-kazerne, veiligheid en whatsapp groepen in uw buurt, verkeersveiligheid, zorg & welzijn in de wijk en nieuws over het bewonersplatform zelf.”

Plannen ‘Noordstaet’ voor de PWA kazerne
Vooral hoort het bewonersplatform graag wat de wijkbewoners vinden van de drie ontwerpen die zijn gemaakt voor ‘Noordstaet’, als alternatief voor de huidige kazerne. ,,Het zijn ‘De Torens’, ‘Rechthoek’ en ‘Star Wars’.  Voor alle drie de ontwerpen geldt dat ze worden gekenmerkt door veel groen, duurzaamheid, zorgvoorzieningen en verbinding met de wijk en wijkbewoners, ook bij de verdere planvorming. Deze plannen zijn gemaakt samen met professionele partijen.”

De bijeenkomst staat open voor alle bewoners van Gouda Noord die prijs stellen op praktische informatie en een inhoudelijke discussie.

Reageer op dit artikel