De Goudse afdeling van Amnesty International houdt samen met het Filmhuis vanaf donderdag 21 september weer het jaarlijks filmprogramma. Dit keer met de vertoning van de documentaire ZAATARI DJINN.
ZAATARI is een vluchtelingenkamp met 80.000 bewoners in Jordanië. In deze poëtische documentaire volgen we vier Syrische kinderen, die ieder op hun eigen manier overleven in deze kleine maatschappij. De film is te zien op donderdag 21 september om 20u30, zaterdag 23 september om 18u30 en dinsdag 26 september om 14u00.
Tijdens de openingsavond op donderdag 21 september om 20u30 is de regisseur van ZAATARI DJINN, Catharine van Campen aanwezig voor een inleiding en een vragenronde na afloop. Ook is er muziek en een kleine attentie voor alle bezoekers. Als bezoeker kun je bovendien meedoen aan Amnesty-gerelateerde acties.
In Gouda zijn zo’n 1600 mensen lid van Amnesty, waarvan er circa 300 actief zijn als vrijwilliger. Zij werken mee aan de bewustwording en de naleving van mensenrechten. Dit gebeurt via verschillende activiteiten, zoals huis-aan-huis collectes, voorlichting op scholen en het schrijven van brieven aan regeringen over specifieke gevallen van mensenrechtenschendingen. Eén van de activiteiten is de jaarlijkse speciale filmvertoning in samenwerking met het Filmhuis, om zo samen te werken aan een wereld waarin mensenrechten voor iedereen werkelijkheid worden.
Voor meer informatie en reserveren www.filmhuisgouda.nl