Zout water op afstand, zoet op voorraad

mainImage
Zout water op afstand, zoet op voorraad

Tijdens de Coastar-conferentie in Scheveningen hebben elf partijen de intentieverklaring ondertekend waarin zij beloven zich in te spannen voor verdere ontwikkeling en toepassing van Coastar. 

Coastar is een Nederlandse innovatieve oplossing om zoetwater tijdelijk in de bodem op te slaan en later te benutten. Daarnaast kan ook brak grondwater worden gewonnen, wat kan leiden tot minder verzilting en een mogelijke extra bron voor de bereiding van drinkwater en gietwater. Coastar houdt ‘zout op afstand en zoet op voorraad’ en is ook toepasbaar in andere deltagebieden ter wereld.
Veel regio’s in Nederland kampen met pieken en dalen in het zoetwateraanbod. De hedendaagse piekbuien doen vermoeden dat Nederland geen watertekort heeft. Maar de laatste zomers hebben bijvoorbeeld tuinders wel degelijk te maken gehad met droogte.

Een groot deel van het tijdelijke wateroverschot bij regenval spoelt nu veelal onbenut weg, terwijl tuinders en industrie regelmatig te maken hebben met droogte. Coastar helpt het water te benutten. De afgelopen tijd is het concept in Zuid-Holland op verschillende plaatsen onderzocht, zoals in het Westland, in polder de Noordplas en in duingebied Solleveld.

De elf deelnemende partijen zijn Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea, Evides Waterbedrijf, Oasen, LTO Glaskracht, Allied Waters, internationaal adviesbureau Arcadis en kennisinstituten Deltares en KWR.

Het streven is om in 2021 onderbouwde beslissingen te kunnen nemen over het breder toepassen van Coastar, in Nederland en elders in de wereld, om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende water is voor iedereen.


Foto: Digitaal Dagblad