Werkgroep: fouten bij Nashville-verklaring

mainImage
Werkgroep: fouten bij Nashville-verklaring

De werkgroep die de Nederlandse vertaling van de veelbesproken Nashville-verklaring naar buiten bracht erkent dat fouten zijn gemaakt. Volgens de werkgroep had de communicatie rondom de publicatie beter gekund.

,,De verwoording in de verklaring kon op sommige punten aanleiding geven tot misverstanden. Dat trekken wij ons aan. Sommigen hebben het document gelezen alsof met de juiste aanpak een homoseksuele gerichtheid ‘genezen’ kan worden. Of dat het erkennen of uitspreken van het homoseksueel gericht zijn zonde is. Dat was en is onze intentie niet. Want hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, wij aanvaarden onze homoseksuele medemens.”

Volgens de werkgroep is de lijst met ondertekenaars op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en gepubliceerd. ,,Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar niet expliciet toestemming voor hadden gegeven. Daarom zien wij voorlopig af van het publiceren van ondertekenaars.”

SGP-leider Kees van der Staaij (zie frontfoto) blijft als ondertekenaar, ondanks alle felle kritiek, achter het antihomopamflet staan.

Driestar College
Ook Wim de Kloe, hoofd Educatie/lid College van Bestuur van het Driestar College ondertekende de Nashville-verklaring. Zie hieronder de reacties van raadslid Frederiek Stroop van Renen en de wethouders Corine Dijkstra en Thierry van Vugt.

Foto: Digitaal Dagblad