Wat gaan we doen met het Houtmansplantsoen?

mainImage
Wat gaan we doen met het Houtmansplantsoen?

We hebben een prachtig park in de binnenstad, het Houtmansplantsoen. Een plek om een wandelingetje te maken, je hond uit te laten, te spelen, vrienden te ontmoeten, te bootcampen of te genieten van een zondagmiddagconcert.
Maar... hoe houden we het monumentale park mooi en voor iedereen prettig om te verblijven? Met andere woorden: wat gaan we doen met het Houtmansplantsoen?

Komt er een nieuwe waterverbinding door het park? Wat weten we over de historie van het Houtmanplantsoen? Hierover gaat de avond die Initiatiefgroep Baanbuurt in samenwerking met Platform Binnenstad en Singelpark Gouda aankondigen.

Na inleidingen vanuit Singelpark Gouda en initiatiefgroep Baanbuurt is er voor iedereen gelegenheid om ideeën in te brengen. ,,Wat willen we behouden, wat willen we verbeteren? Welke acties kunnen we zelf oppakken?", aldus de initiatiefnemers.

De inspiratie- en ideeënbijeenkomst Houtmansplantsoen staat voor maandag 11 juni, van  19u0 tot 22u00 in de agenda. Locatie: de  Bar van Ramon en Miranda aan de Spieringstraat 113.Wat staat er op het programma?
19.00 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Welkom en intro 19.35 uur Inleiding over de historie van het park
19.45 uur Inleiding door werkgroep Singelpark over hun visie op het Houtmansplantsoen als onderdeel van het Singelpark
20.00 uur Brainstorm over de toekomst van het park: wat willen we behouden, wat willen we verbeteren? Welke acties kunnen we zelf oppakken?
21.30 uur Afspraken over het vervolg
22.00 uur Einde, napraten met een drankje

Buurtbewoners en anderen die zich betrokken voelen bij het park zijn van harte welkom.


Foto: Digitaal Dagblad