Toen was Gouda (nog) belangrijk(er)

mainImage
Toen was Gouda (nog) belangrijk(er)

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht en burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater maken woensdag een rondgang langs de steden die in in juli 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Daarbij deed het gezelschap ook Gouda aan. Toentertijd was Gouda immers (nog) belangrijk(er).


De vergadering had plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Op verzoek van prins Willem van Oranje kwamen vertegenwoordigers van twaalf steden bijeen in het het Dordtse Augustijnenklooster. Doel van de bijeenkomst was het verwerven van steun en financiering voor de strijd tegen de Spaanse bezetter. De steden spraken zich uit tegen het 'onrechtmatige' Spaanse bewind en erkenden Willem van Oranje als rechtmatige stadhouder.

De historische vergadering werd bijgewoond door edelen, burgemeesters en schepenen uit Dordrecht, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnickendam en Oudewater. De bijeenkomst was een eerste stap naar de vorming van het huidige Nederland.

Het belang van de Statenvergadering in 2018
De delegatie vertrekt in de vroege ochtend van 16 mei vanuit Dordrecht en zal een voor een de eerdergenoemde steden aan doen. Ook Delft wordt bezocht, omdat deze stad in 1572 als eerste de notulen meteen na de Eerste Vrije Statenvergadering heeft ondertekend. In elke stad zal een ontmoeting op het stadhuis plaatsvinden met de huidige plaatselijke burgemeester. Daarbij wordt door de burgemeesters een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572 ondertekend. Dit om het belang van de Eerste Vrije Statenvergadering kracht bij te zetten en aandacht te vragen voor vrijheid en tolerantie anno nu. Koning Willem-Alexander zette in 2015 al zijn handtekening bij de opening van Het Hof van Nederland, het museum in Dordrecht gewijd aan de Statenvergadering.

Viering en herdenking op 19 juli
Burgemeester Kolff zal zijn collega's ook persoonlijk uitnodigen om op 19 juli 2018 bij de viering en herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht aanwezig te zijn. De festiviteiten zullen plaats vinden bij museum Het Hof van Nederland en de aangrenzende Kloostertuin. Naast een officieel programma is er tijdens dit stadsevenement een barbecue en zal er ruimte zijn voor opinie, muziek en andere kunstvormen. Dit evenement zal jaarlijks in Dordrecht gehouden worden met als vooruitzicht dat het in 2020 450 jaar geleden is dat de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond.


Foto: Digitaal Dagblad