Tien vogelsoorten dreigen uit te sterven in Nederland

mainImage
Tien vogelsoorten dreigen uit te sterven in Nederland

Zeker tien soorten vogels dreigen uit te sterven in Nederland. Dat staat in het deze week verschenen boek Bedreigde vogels in Nederland van de Vogelbescherming.

Een belangrijke oorzaak van het teruglopen van het aantal vogels in Nederland, is het veranderende boerenlandschap. De toename in het gebruik van gif en de afname van water rond weilanden, zorgt ervoor dat vogels zich er minder makkelijk kunnen vestigen.

De zomertortel is volgens de Vogelbescherming de eerste vogel die zou kunnen uitsterven.


Foto: Digitaal Dagblad