Telkamp en Van der Wel kiezen voor andere uitdaging binnen Rabobank

mainImage
Telkamp en Van der Wel kiezen voor andere uitdaging binnen Rabobank

Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard gaan per 1 februari 2019 samen verder als Rabobank Hollandse IJssel. De ledenraden van beide banken hebben begin december unaniem vóór de samenvoeging gestemd. De directie van de nieuwe bank bestaat uit Judith Cok, directievoorzitter en Erik van den Broek, directeur Bedrijven. Ed Brouwer wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Samen met de medewerkers gaan zij de klant optimaal bedienen en invulling geven aan de maatschappelijke ambities.

De huidige directieleden van Rabobank Gouwestreek, Hans Telkamp en Caspert van der Wel (zie frontfoto) kiezen voor een nieuwe uitdaging binnen de Rabobank organisatie. Caspert van der Wel wordt directievoorzitter bij Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden in Heinenoord. Van der Wel, die al een carrière van veertien jaar bij de Rabobank achter de rug heeft, gaat vanaf 1 januari bij Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden aan de slag. Van der Wel neemt vandaag (woensdag 12 december) afscheid van de Goudse ondernemers bij de verkiezing Machtigste man/vrouw van Gouda, dat van 16-19u00 gehouden wordt in het nieuwe pand van Rabobank Gouwestreek. Hans Telkamp wordt manager Intensieve Begeleiding bij Rabobank Eindhoven. Ook Telkamp heeft al een lang Rabobank verleden bij verschillende Rabobanken.

 De directie van de nieuwe bank bestaat uit Judith Cok, directievoorzitter en Erik van den Broek, directeur Bedrijven.

Mooie symboliek
De nieuwe naam is geïnspireerd op de rivier de Hollandsche IJssel, die precies door het midden van het nieuwe werkgebied stroomt en de Gouwestreek met de Krimpenerwaard verbindt. De naam Rabobank Hollandse IJssel past het best bij het werkgebied van beide banken. De Hollandse IJssel ligt midden in het Groene Hart en verbindt het werkgebied van de twee huidige banken. De Hollandse IJssel is een waterweg die loopt van Gouda tot Krimpen aan den IJssel. Een mooie symboliek is het feit dat de Goudse boot ‘de IJsel’ in 1840 de eerste verbinding vormde tussen Gouda en de
Krimpenerwaard.

Eén krachtige Rabobank
Om de kwaliteit van hun financiële dienstverlening te versterken, hebben directies en Raden van Commissarissen Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard samengevoegd tot één krachtige Rabobank. ,,Door samen te gaan zijn de banken beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen in ‘robuuste teams’. Met elkaar kunnen wij actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijven wij sterk betrokken bij het economische, sociale en culturele leven in de regio. De maatschappelijke impact blijft als voorheen", verklaart Caspert van der Wel van Rabobank Gouwestreek.

Samenvoeging
De twee banken liggen geografisch in elkaars verlengde en zijn beide gericht op regio Rotterdam wat specialistische kennis en zakelijke netwerken betreft. Daarom wordt op een aantal terreinen al langere tijd samengewerkt. Daarbij komt dat het mobiel bankieren en internetbankieren van de Rabobank een enorme vlucht hebben genomen. Steeds meer klanten doen hun bankzaken online. Dat betekent voor de bank aanpassen en blijven ontwikkelen. Voor Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard is de strategie hiertoe: samenvoegen.

Lokaal actief
Het samengaan van de twee banken biedt slagkracht voor de toekomst. Tegelijk blijven de coöperatieve gedachte en persoonlijke aanpak van grote betekenis. De samenvoeging heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de Rabobank-kantoren. Van der Wel: ,,Bovendien zijn marktteams lokaal actief om te kunnen inspelen op de behoeften van klanten en leden. Dat gebeurt vanuit wederkerigheid: kunnen we iets voor elkaar betekenen? Van sponsoring van clubs en evenementen tot het helpen van ondernemers om te innoveren en duurzaam te groeien, de samengevoegde Rabobank streeft een maatschappelijke rol van betekenis na".

Frontfoto: de huidige directieleden van Rabobank Gouwestreek: Hans Telkamp (rechts) en Caspert van der Wel.


Foto: Digitaal Dagblad