Teleurstellende uitkomst Groene Hart Ziekenhuis in Ziekenhuis Top 100

mainImage
Teleurstellende uitkomst Groene Hart Ziekenhuis in Ziekenhuis Top 100

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Zorgsaam in Zeeuws-Vlaanderen zijn de winnaars van de vijftiende editie van de Ziekenhuis Top 100. Zorgsaam is het beste streekziekenhuis, het Jeroen Bosch het beste topklinische ziekenhuis.

In de Ziekenhuis top 100 van het Algemeen Dagblad van vrijdag 9 november 2018 staat het GHZ op de 38e positie in de categorie van 44 algemene ziekenhuizen. De Top 100 maakt voor het eerst onderscheid tussen algemene- of streekziekenhuizen en topklinische centra. De uitkomst is voor het GHZ teleurstellend.

Geen eervolle plek
Godfried Barnasconi, voorzitter raad van bestuur: ,,De 38e plaats is geen eervolle plek in de ranglijst. Het betekent echter niet dat de kwaliteit van onze zorg of service minder is geworden. Op basis van de ruim 1500 kwaliteitsindicatoren die wij jaarlijks bij de IGJ en het Zorginstituut aanleveren, zien we geen grote verschuiving in vergelijking met onze scores van voorgaande jaren. Het AD baseert de Ziekenhuis Top 100 op 36 kwaliteitsindicatoren uit 2017".

,,Bij de uitkomsten van de gegevens die het AD op een rij heeft gezet, valt ons een aantal zaken op", zo gaat Barnasconi verder. ,,We zijn ons bewust van een aantal punten waarop we minder goed scoren. Dit heeft gelukkig niet te maken met de kwaliteit van zorg, maar vooral met het registreren van deze indicatoren. We werken hard aan verbetering van de registraties van delier, pijn na operatie en bloedvergiftiging, we zien dat we hierin ook stappen zetten. De scores op gebied van registraties verbeteren, maar dit gaat nog niet zo snel als we willen".

Medicijnoverdracht
Een ander belangrijk aandachtspunt is de medicijnoverdracht. Ook hier zijn volgens Barnasconi inmiddels stappen in gezet. ,,Dit is verbeterd doordat we begin 2018 met digitale registratie zijn gestart. Daarnaast start binnenkort een ziekenhuisbreed project om de medicijnoverdracht verder te optimaliseren. We zien gelukkig in ons patiënttevredenheidsonderzoek dat 94% van onze opgenomen patiënten vindt dat de medicijnoverdracht bij ontslag duidelijk was. Dit geeft aan dat we met onze aanpak op de goede weg zitten".

,,Deze uitkomst van de Ziekenhuis Top 100 is voor ons extra reden om de registratie van onze scores goed te blijven monitoren en te blijven verbeteren. Waar we overigens blij mee zijn is dat uit de Ziekenhuis Top 100 blijkt dat we bovengemiddeld scoren op onze behandelingen en operaties. Het gaat er uiteindelijk om dat we onze patiënten altijd de beste zorg bieden", zo besluit de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Inspectie
De Ziekenhuis Top 100 maakt gebruik van gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland, die ziekenhuizen verplicht aanleveren. Ziekenhuizen zijn beoordeeld op 36 aspecten die een doorsnede zijn van de behandeling in ziekenhuizen, zoals oncologie, cardiologie, veelvoorkomende ingrepen en de kwaliteit van de verpleging.


Foto: Digitaal Dagblad