Studentenvereniging Gouda viert eerste lustrum

mainImage
Studentenvereniging Gouda viert eerste lustrum

Wist jij dat Gouda een heuse studentenvereniging heeft?

Studentenvereniging Semper Fidelis bestaat zelfs al vijf jaar. Deze week viert ze dit eerste lustrum. De lustrumweek bestaat uit een scala aan activiteiten die het lustrum onvergetelijk moeten maken voor leden en oud-leden.

,,Semper Fidelis is de christelijke studentenvereniging van de stad Gouda. In 2013 hebben een groep Goudse studenten de studentenvereniging opgericht. Sinds die tijd belegt de Goudse vereniging wekelijks activiteiten, zoals lezingen, borrels en verenigingsweekenden", vertelt praeses Marten van der Maas.

Semper Fidelis kenmerkt zich door de manier waarop bezinning en gezelligheid bij elkaar komen in het verenigingsleven. Semper Fidelis wil een studentenvereniging zijn die meerwaarde geeft aan het studentenleven. Eerstejaars lid Anneke Paans: ,,Je kan veel studeren, maar leren voor het leven doe je vooral van de mensen om je heen.’

Sinds de oprichting groeit Semper Fidelis. In het verenigingsjaar 2016-2017 verdubbelde het ledenaantal. De leden studeren in Gouda of zijn Gouwenaren die in een van de omliggende steden studeren. Meerderejaarslid Arie Bakker: ,,Studeren kan iedereen, maar student-zijn doe je bij Semper Fidelis.’

Ook zijn er in de loop der jaren verschillende disputen en genootschappen opgericht binnen de vereniging.

Lustrumweek
Van 15 tot en met 19 mei viert de vereniging het vijfjarig bestaan. In de lustrumweek komen leden en oud-leden naar Gouda voor een scala aan lustrumactiviteiten. Zo is er op vrijdag 18 mei een Reünistenborrel waarbij leden en oud-leden elkaar ontmoeten en het glas heffen.
Op zaterdag 19 mei is er een Lustrumlezing. Prof. dr. F.A. van Lieburg geeft een lezing over ‘Refolutie, reformatorisch Nederland in de aanval’. Hiervoor is iedereen uitgenodigd.


Foto: Digitaal Dagblad