Staande Mast Route moet nog even strijken

mainImage
Staande Mast Route moet nog even strijken

De Staande Mast Route is van 3 tot en met 14 mei bij Gouda gestremd vanwege werkzaamheden aan de Hefbrug over De Gouwe. De stremming geldt voor scheepvaartverkeer hoger dan 7 meter, vaartuigen lager dan 7 meter kunnen ongehinderd onder de brug doorvaren. Dus wie met een groot zeiljacht door Gouda wil laveren, zal dan even de mast moeten strijken.
Werkzaamheden aan de Hefbrug
De beweegbare dubbele spoorbrug in Gouda, de Hefbrug, is eerder dan verwacht toe aan groot onderhoud. Om het treinverkeer en de scheepvaart veilig door te kunnen laten gaan, voert ProRail in de periode februari tot en met mei 2018 herstel- en vervangingswerkzaamheden uit aan de brug. De haalkabels waarmee de brugdelen omhoog worden gehesen moeten worden vervangen. De brug met spoor, bovenleiding en beveiliging moet weer goed worden afgesteld.

Werken in de meivakantie
De Hefbrug ligt op één van de drukst bereden spoortrajecten en over het enige deel van de Staande mast route waar geen alternatief voor is van Nederland. Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor trein- en scheepvaartverkeer, gebeurt het werk op en vanaf de brug. Een deel van de werkzaamheden kan echter alleen uitgevoerd worden als er geen treinverkeer rijdt. De eerstvolgende beschikbare treinvrije periode is van 10 tot en met 14 mei, wanneer ProRail tal van werkzaamheden aan het spoor uitvoert. Herstel van de Hefbrug is daarom rondom deze periode in de meivakantie gepland.

Voor het scheepvaartverkeer hoger dan 7 meter geldt de stremming van 3 tot en met 14 mei. Dit heeft te maken met de vervanging van de haalkabels. De brug kan in die periode niet geheven worden. Uitstellen van de werkzaamheden naar een later moment zou een langere periode van overlast betekenen, omdat nu een treinvrije periode benut kan worden. Na 14 mei gaan de onderhoudswerkzaamheden verder, maar zijn er geen beperkingen meer voor trein- en scheepvaartverkeer.

Staande Mast Route
De Staande Mastroute (SMR) is een veilige doorgaande vaarroute door Nederland, geschikt voor zeil- en motorboten met een masthoogte of een opbouw van meer dan 6 meter. De vaarroute loopt van Breskens in het zuiden via Amsterdam en het IJsselmeer tot Delfzijl in het noorden. De route biedt zo een doorgaande route door heel Nederland. De Staande Mast route wordt bevaren door zowel beroepsvaart als de recreatievaart. De route is een veilig alternatief voor de tocht buitenom over de Noordzee.

Blauwe Golf
De totale lengte van de Staande Mastroute bedraagt zo’n 458 kilometer. De vaarroute passeert in totaal 20 sluiscomplexen en 86 beweegbare bruggen. Omdat de vaarwegbeheerders de bedieningstijden van de bruggen en de sluizen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen ontstaat een zogenoemde ‘Blauwe Golf’, die de veiligheid en de vlotte doorvaart ten goede komt. Om hiervan optimaal gebruik te maken moet de Staande Mastroute zoveel mogelijk in konvooi worden bevaren. De totale route bestaat uit drie deeltrajecten. Bij een vaarsnelheid van 9 km/uur is ieder traject in 24 uur af te leggen. De maximale diepgang op de staande mastroute is 2,50 meter.

Bereid je goed voor
Ben je van plan de Staande Mast Route of een deel ervan te gaan varen? Bereid je reis dan goed voor. Bekijk de informatiepagina Staande Mast Route met interactieve kaarten en ook de knooppuntenboekjes. Voor de meest actuele informatie over stremmingen aan de vaarweg kijk je op www.vaarweginformatie.nl.


Foto: Digitaal Dagblad