SOG: laat winkeliers zelf bepalen of ze op zondag open gaan en zijn

mainImage
SOG: laat winkeliers zelf bepalen of ze op zondag open gaan en zijn

De coalitiepartijen D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks tekenden op 6 juni in het Huis van de Stad het coalitieakkoord. Na 70 uur onderhandelen ligt er een evenwichtig akkoord dat de naam Nieuwe Energie heeft meegekregen. Daarin staat ook beschreven dat we in Gouda van 21 naar 26 koopzondagen gaan.

Koopzondagen was een lastig punt bij de onderhandelingen. De onderhandelende partijen D66, PvdA en GroenLinks hebben heel andere ambities dan CDA en ChristenUnie. ,,Uiteindelijk hebben we elkaar kunnen vinden in een compromis", aldus Theo Krins, fractievoorzitter ChristenUnie Gouda. ,,De ChristenUnie vond het een lastig punt, maar vindt deze uitkomst aanvaardbaar op basis van het totaal pakket aan afspraken dat we hebben gemaakt bij dit akkoord".

Voor de winkels die nu al op alle zondagen open mogen zijn, verandert er niets. ,,Voor de andere winkels (overige detailhandel) hebben we afgesproken dat het aantal koopzondagen per 1 januari 2019 omhoog gaat van 21 naar 26. Aanvullend geldt echter dat deze winkels pas vanaf 12u00 open mogen zijn - op dit moment is dat 9u00 - en dat de SOG is gevraagd met de winkeliers een voorstel te doen wanneer jaarlijks die koopzondagen van kracht moeten zijn. Er is dus ruimte voor optimalisatie. Tenslotte blijft het parkeren op zondag gratis".

De Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) heeft inmiddels een enquête de deur uit gedaan naar de winkeliers om hun voorkeur uit te laten spreken. ,,Maar het liefst laten we de koopzondag openstelling helemaal aan de winkeliers over", zo laten Marianne Gardien en Karel Baarspul van SOG weten. ,,Zij zijn mans en wijs genoeg. Het zijn per slot van rekening ondernemers. Die weten het best wat goed of slecht is voor hun winkels of zaak. En waarom mogen horecagelegenheden het zelf bepalen en de winkeliers niet of ze hun zaak op zondag openstellen? Wij zijn niet voor of tegen. We zijn wel voor het vrije ondernemersschap. Laat de keuze voor de koopzondag dus vrij en aan de ondernemers..."


Foto: Digitaal Dagblad