Sloop Turfmarktkerk Gouda duurt minstens drie maanden langer

mainImage
Sloop Turfmarktkerk Gouda duurt minstens drie maanden langer

De sloop van de vervallen Turfmarktkerk in Gouda duurt op zijn minst tot 1 maart 2019. Dat heeft de gemeente Gouda bekend gemaakt. Het was de bedoeling dat op 1 december alle onderdelen van de kerk die hoger dan zes meter zijn, zouden zijn gesloopt. Pas als dat is gebeurd, kan er met machines worden gewerkt.
Omdat er boven de zes meter hoogte grotendeels met de hand wordt gewerkt, duurt de eerste fase van de sloop minstens drie maanden langer. ,,We realiseren ons dat dit een relatief lange periode is. Een veilige en zorgvuldige sloop maakt versnelling evenwel helaas niet mogelijk", laat de gemeente weten.

,,De werkzaamheden aan de kerk worden bemoeilijkt doordat deze dicht op de omliggende woonbebouwing staat, in een monumentale binnenstad. Het kost tijd om daar veilig en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving te slopen. Dat heeft ook te maken met de kwetsbare en smalle wegen", zo verklaart de gemeente.

De kerk moet worden afgebroken omdat het vervallen gebouw op instorten staat. Omwonenden moesten eind oktober halsoverkop hun huis verlaten. Na ruim een week was de kerk gestut en mochten de bewoners weer terug.

Sloopplanning
Het uitgangspunt van de gemeente Gouda is steeds geweest de sloop ‘tot veilige hoogte’ af te ronden voor 1 december. Dat is ook de deadline die eerder in het jaar door de ODMH was opgelegd aan de eigenaar. Veel mensen hebben gevraagd of dat wel haalbaar is omdat de gemeente eerst de kerk moest laten stabiliseren en daardoor pas op 5 november kon starten met het echte sloopwerk. Samen met de aannemer heeft de gemeente de afgelopen weken gewerkt aan de planning voor de verdere sloop. De aannemer heeft in zijn planning aangegeven dat er hoofdzakelijk met de hand wordt gewerkt. Er wordt bovendien met kleine, lichte voertuigen afgevoerd. De sloop is gestart op 5 november, de gemeente verwacht dat de aannemer op 1 maart klaar is met deze fase van de sloop.

Afvoer Nieuwehaven
Maandag aanstaande start de afvoer door het Clarissenhof naar de Nieuwehaven. Dat gebeurt met een tractor met aanhanger die tot vlak bij de kerk kan komen. Dat betekent ook dat er geen containers worden geplaatst op de stoep bij de oude brandweerkazerne. De wagen met aanhanger wordt voor de veiligheid begeleid door een medewerker te voet. Naar verwachting zal deze wagen gemiddeld vier maal per dag een vracht ophalen bij de kerk. De tractor met aanhanger rijdt gelijk door naar het overslagpunt buiten het centrum.

Hijswerkzaamheden
Maandag plaatst de aannemer in de doorgang naar de kerk aan de Turfmarktzijde een hijskraan. Deze wordt gebruikt voor het weghalen van de dakpannen aan de zuidwestzijde van de kerk en voor het hijsen van delen van de kapconstructie. Voor dit werk is de hoogwerker niet geschikt.

Trillingsmeters
De trillingsmeters hebben in de afgelopen week geen overschrijdingen laten zien door het sloopverkeer.

Vleermuizen
In de afgelopen week zijn er geen vleermuizen in de kerk gevonden. Ze vliegen wel rond de kerk, reden voor de aannemer en de ecoloog om ook in de komende tijd goed op te blijven passen.

Verwijderen van pannen en hout
Het verwijderen van pannen en hout van de kerk vordert gestaag. Volgende week zal dat, als de afvoer via de Nieuwehaven ook in bedrijf is, sneller gaan.


Foto: Digitaal Dagblad