Rotterdam en Gouda opgeroepen tot Erasmusverbinding

mainImage
Rotterdam en Gouda opgeroepen tot Erasmusverbinding

De Actuele Moderne Devotie Beweging Nederland roept de steden Rotterdam en Gouda op om de intentieverklaring 'Erasmusverbinding' te tekenen.

,,Nu staan de steden nog vaak tegenover elkaar, wanneer het om Erasmus gaat. Erasmus zijn gedachtegoed staat juist voor verbinding, tolerantie, acceptatie en respect. Waarden die zijn oorsprong vinden in het gemeenschapsdenken van de Moderne Devotie, waar Desiderius Erasmus in opgegroeid en geschoold is", aldus een woordvoerder van de Actuele Moderne Devotie Beweging

De overeenkomst is voorbewerkt in concept, de gemeenteraad en het College van Rotterdam, en van Gouda, krijgen vanuit de Actuele Moderne Devotie Beweging de vraag voorgelegd om de overeenkomst te bespreken, daar waar nodig te corrigeren, en aan te vullen. Indien een meerderheid in beide gemeenteraden te vinden is, kunnen de burgemeesters tot ondertekening overgaan.

'Erasmus' zelf zal donderdagavond 15 november  een toelichting geven in de Citykerk ( het Steiger) om 19u30.Conceptvoorstel Intentieovereenkomst Erasmusverbinding

De Intentieverklaring Erasmusverbinding staat voor samenwerking op het gebied van het gedachtegoed van Erasmus, in verleden, heden en toekomst. Het verdrag wordt ondertekend door de burgemeesters van Rotterdam en Gouda. Beide steden staan aan de basis van Erasmus zijn leven en gedachtegoed.

Rotterdam en Gouda staan bekend als belangrijke handelssteden, maar ook als de twee steden waar in de late Middeleeuwen Desiderius Erasmus werd geboren, opgroeide, en onderwijs genoot. In die belangrijke jaren werd Erasmus gevormd en beïnvloed door de hervormingsbeweging van de Moderne Devotie. Een beweging waarin het Christelijk Humanisme een vruchtbare bodem vond.

Bekende Moderne Devoten waren Geert Grote, stichter van de beweging in Deventer, en Thomas a Kempis, verdieper van de beweging in Zwolle.

Het gedachtegoed van de Moderne Devotie staat de laatste jaren weer in de belangstelling. Dit blijkt onder andere uit de hedendaagse opleving van de Moderne Devotie. Meer en meer wordt duidelijk dat de Moderne Devotie heel belangrijk is geweest voor de identiteit van Nederland. Op het gebied van taal, cultuur, zorg, onderwijs, wetenschap en geestelijkheid, hebben Moderne Devoten duidelijke lijnen uitgezet. Erasmus was daar een vertegenwoordiger van, vervulde daarin, samen met andere belangrijke Nederlandse Christelijke Humanisten, als Wessel Gansfort en Rudolf Agricola, een toonaangevende rol.

Om het leven, en het gedachtegoed, van Desiderius Erasmus levend te houden, door samenwerking tussen personen en instellingen die dit levend houden tot hun taak of verantwoordelijkheid rekenen te bevorderen, en anderen in de gelegenheid te stellen kennis te laten maken met dit gedachtegoed, ondertekenen de burgemeesters van Rotterdam en Gouda een intentieverklaring waarbij zij zich zullen inspannen om die samenwerking te stimuleren.

Inhoud van de intentieverklaring Erasmusverbinding

De burgemeester van Rotterdam, de heer A. Aboutaleb, en de burgemeester van Gouda, de heer dr. M. Schoenmaker, bekrachtigen de intentieverklaring met hun handtekening namens respectievelijk de gemeente Rotterdam en de gemeente Gouda. Daar waar in de intentieovereenkomst wordt gesproken over ‘de burgemeesters’ worden de burgemeesters van Rotterdam en Gouda bedoeld.

1. De burgemeesters dragen het gedachtegoed, en erfgoed, van Desiderius Erasmus een warm hart toe en bevorderen - voor zover dit binnen hun vermogen en de bevoegdheid van hun gemeenten ligt - het behoud en onderhoud ervan.

2. De burgemeesters stimuleren historische, culturele en toeristische instellingen om samen te werken, opdat het erfgoed en gedachtegoed van Erasmus blijvend en zichtbaar aandacht krijgt in hun gemeenten.

3. De burgemeesters zien daarbij niet alleen voor de overheid maar nadrukkelijk ook voor andere partijen in de samenleving een rol weggelegd.

4. De burgemeesters achten het van betekenis dat het gedachtegoed van de Erasmus ook in de huidige samenleving levend wordt gehouden en actuele betekenis wordt gegeven. Zij zetten zich er voor in, voor zover dat in hun vermogen ligt, dat personen en organisaties hiermee kennis kunnen maken.

5. Alle partijen in de samenleving - variërend van overheid, bedrijfsleven, zorg en onderwijs, wetenschap en kunst, tot culturele, kerkelijke en overige instellingen - kunnen in het verder brengen van het erfgoed en gedachtegoed van Erasmus een eigen aandeel en verantwoordelijkheid nemen.

De burgemeesters faciliteren indien gewenst overleg tussen de diverse personen, organisaties en instellingen die geïnspireerd door deze waarden een verbinding willen maken en tot afstemming en samenwerking willen komen.


Foto: Digitaal Dagblad