Redenen voor homoseksuelen om in verzet te komen

mainImage
Redenen voor homoseksuelen om in verzet te komen

In samenwerking met DeGoudseSchool houdt het Verzetsmuseum Zuid-Holland donderdagavond 24 mei een lezing waarbij historica Judith Schuyf in zal gaan op het thema LHBT en verzet.

In haar lezing staat Schuyf stil bij de redenen voor homoseksuelen om in verzet te komen. Is het belangrijk om te weten of hun homoseksualiteit daarin een rol speelde? Welke consequenties trokken mensen uit hun persoonlijke situatie voor hun handelen? Wat betekent dat vandaag nog? Schuyf zal speciaal aandacht besteden aan Han Stijkel, van wie nauwelijks bekend is dat hij homoseksueel was.
Judith Schuyf studeerde geschiedenis, culturele prehistorie en middeleeuwse archeologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde daar in 1974 op een proefschrift over de recente geschiedenis van lesbische vrouwen in Nederland. Ze deed onder meer wetenschappelijk onderzoek naar Nederlandse landschapsarcheologie en vooral naar de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en mannen en transgenderpersonen (lhbt'ers) en de gevolgen van oorlog en geweld voor hen. Aan de Universiteit Utrecht was Schuyf een van de initiatiefnemers voor de Interfacultaire Werkgroep Homostudies en streed ze voor de toekenning van compensatiegelden voor oorlogsslachtoffers. Ze zette deze strijd in haar vrije tijd voort toen ze Hoofd Onderzoek bij het Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (Stichting ICODO, nu COGIS) was geworden.

Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turfmarkt 30: do. 24 mei van 20-22u00. Inloop: 19u30. Entree: € 2,50. Reserveren via info@verzetsmuseum-zh.nl of tijdens kantooruren via tel. 0182-520385.


Foto: Digitaal Dagblad