Rabobank Gouwestreek verder als Rabobank Hollandse IJssel

mainImage
Rabobank Gouwestreek verder als Rabobank Hollandse IJssel

Na uitgebreide samenspraak met de ledenraden van de twee banken hebben directievoorzitters Judith Cok van Rabobank Krimpenerwaard en Caspert van der Wel van Rabobank Gouwestreek (zie frontfoto) en de Raden van Commissarissen een intentieverklaring tot samenvoeging getekend. De twee banken gaan verder onder de naam Rabobank Hollandse IJssel.

Mooie symboliek
De naam Rabobank Hollandse IJssel past het best bij het werkgebied van beide banken. De Hollandse IJssel ligt midden in het Groene Hart en verbindt het werkgebied van de twee huidige banken. De
Hollandse IJssel is een waterweg die loopt van Gouda tot Krimpen aan den IJssel. Een mooie symboliek is het feit dat de Goudse boot ‘de IJsel’ in 1840 de eerste verbinding vormde tussen Gouda en de
Krimpenerwaard.

Eén krachtige Rabobank
Om de kwaliteit van hun financiële dienstverlening te versterken, hebben directies en Raden van Commissarissen Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard samengevoegd tot één krachtige Rabobank. ,,Door samen te gaan zijn de banken beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen in ‘robuuste teams’. Met elkaar kunnen wij actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijven wij sterk betrokken bij het economische, sociale en culturele leven in de regio. De maatschappelijke impact blijft als voorheen", verklaart Caspert van der Wel van Rabobank Gouwestreek.

Samenvoeging
De twee banken liggen geografisch in elkaars verlengde en zijn beide gericht op regio Rotterdam wat specialistische kennis en zakelijke netwerken betreft. Daarom wordt op een aantal terreinen al langere tijd samengewerkt. Daarbij komt dat het mobiel bankieren en internetbankieren van de Rabobank een enorme vlucht hebben genomen. Steeds meer klanten doen hun bankzaken online. Dat betekent voor de bank aanpassen en blijven ontwikkelen. Voor Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard is de strategie hiertoe: samenvoegen.

Lokaal actief
Het samengaan van de twee banken biedt slagkracht voor de toekomst. Tegelijk blijven de coöperatieve gedachte en persoonlijke aanpak van grote betekenis. De samenvoeging heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de Rabobank-kantoren. Van der Wel: ,,Bovendien zijn marktteams lokaal actief om te kunnen inspelen op de behoeften van klanten en leden. Dat gebeurt vanuit wederkerigheid: kunnen we iets voor elkaar betekenen? Van sponsoring van clubs en evenementen tot het helpen van ondernemers om te innoveren en duurzaam te groeien, de samengevoegde Rabobank streeft een maatschappelijke rol van betekenis na".

Per 1 februari
De definitieve beslissing tot samenvoeging wordt genomen door de ledenraad van beide banken op
26 november a.s. Als zij positief adviseren, is de samenvoeging per 1 februari 2019 een feit.

 


Foto: Digitaal Dagblad