Rabobank Gouwestreek en Krimpenerwaard worden één Rabobank

mainImage
Rabobank Gouwestreek en Krimpenerwaard worden één Rabobank

Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard worden één Rabobank. Na uitgebreide samenspraak met de ledenraden van de twee banken hebben directievoorzitters Judith Cok van Rabobank Krimpenerwaard en Caspert van der Wel van Rabobank Gouwestreek en de Raden van Commissarissen een intentieverklaring tot samenvoeging getekend. Het doel is de vorming van één krachtige Rabobank. De samenvoeging van beide banken wordt formeel op 1 februari volgend jaar van kracht. De klanten van beide banken zijn vandaag per mail geïnformeerd.

,,Om de kwaliteit van onze financiële dienstverlening te versterken, zijn wij voornemens Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard samen te voegen tot één krachtige Rabobank", zo laat Caspert van der Wel, directievoorzitter Rabobank Gouwestreek weten.

Ambitie
Volgens de directievoorzitters gaat het om een 'krachtenbundeling', maar zullen de banken nog niet fysiek samengevoegd worden. Van der Wel: ,,Vooralsnog blijven de hoofdvestigingen van beide banken, in Gouda en in Krimpen aan den IJssel, gehandhaafd. Er zal wel veel meer samenwerking komen en uitwisseling van kennis en kunde."

,,Door samen te gaan zijn wij beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen in ‘robuuste teams’. Met elkaar kunnen wij actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijven wij sterk betrokken bij het economische, sociale en culturele leven in onze regio. Onze maatschappelijke impact blijft!"

Leden
,,Als coöperatie hebben wij geen aandeelhouders, maar leden. Na een uitgebreide dialoog met onze ledenraden hebben wij, directievoorzitters, en Raad van Commissarissen van beide banken, een intentieverklaring voor samenvoeging ondertekend. Aan deze positieve start geven wij graag een vervolg door dialoogsessies met afvaardigingen van onze ledenraden. Vanzelfsprekend houden wij een ieder op de hoogte van de voortgang van deze samenvoeging onder meer via Gouds Dagblad en onze eigen informatiekanalen", aldus Van der Wel.

Rabobank Gouwestreek is de grootste van de twee, met als werkgebied Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Boskoop en Reeuwijk. Rabobank Krimpenerwaard is onder meer actief in Krimpen aan den IJssel, Bergambacht, Haastrecht en Stolwijk.

Samenvoeging
De twee banken liggen geografisch in elkaars verlengde en zijn beide gericht op regio Rotterdam wat specialistische kennis en zakelijke netwerken betreft. Daarom wordt op een aantal terreinen al langere tijd samengewerkt. Daarbij komt dat het mobiel bankieren en internetbankieren van de Rabobank een enorme vlucht hebben genomen. Steeds meer klanten doen hun bankzaken online. Dat betekent voor de bank aanpassen en blijven ontwikkelen. Voor Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard is de strategie hiertoe: samenvoegen.

Lokaal actief
Het samengaan van de twee banken biedt slagkracht voor de toekomst. Tegelijk blijven de coöperatieve gedachte en persoonlijke aanpak van grote betekenis. De samenvoeging heeft geen
gevolgen voor de bereikbaarheid van de Rabobank-kantoren. Bovendien zijn marktteams lokaal actief om te kunnen inspelen op de behoeften van klanten en leden. Dat gebeurt vanuit wederkerigheid: kunnen we iets voor elkaar betekenen? Van sponsoring van clubs en evenementen tot het helpen van ondernemers om te innoveren en duurzaam te groeien, de samengevoegde Rabobank streeft een maatschappelijke rol van betekenis na. Een vitale regio is in het belang van iedereen. Wanneer de leden eind november instemmen, is de samenvoeging in 2019 een feit.


Foto: Digitaal Dagblad