Provincie gaat agrarisch erfgoed redden

mainImage
Provincie gaat agrarisch erfgoed redden

Het is de verwachting van de provincie Zuid Holland dat zo’n 1300 boerenbedrijven in de agrarische sector zullen stoppen. De vrij komende bedrijfspanden bieden volop kansen voor maatschappelijke of economische spin-off. Behoud en herbestemming van dit agrarisch erfgoed staat hoog op de provinciale agenda.

Het agrarisch erfgoed kan in die transitie een belangrijke rol spelen. Tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Monumenten in beweging' zijn eigenaren, initiatiefnemers, overheden en marktpartijen door de provincie bij elkaar gebracht om zodoende kansen en risico’s goed in kaart te brengen. Ook het aspect financiële ondersteuning bij het herstemmen is uitvoerig belicht.

,,Wij willen als provincie voorkomen dat monumenten leeg komen te staan, vervallen of zelfs worden gesloopt. Het gaat ons juist om het behoud, mede vanwege hun historische waarde en de aantrekkingskracht op hun omgeving. Belangrijk is hierbij dat het gebouw met een nieuwe functie de toekomst in gaat”, aldus gedeputeerde Rik Janssen.


Foto: Digitaal Dagblad