Pegida houdt barbecue, maar niet bij Goudse moskee

mainImage
Pegida houdt barbecue, maar niet bij Goudse moskee

Anti-islamgroep Pegida is woensdagavond voornemens om toch naar Gouda te komen. Al heeft de organisatie van burgemeester Milo Schoenmaker te horen gekregen dat zij geen demonstratieve barbecue mag houden voor de deur van de moskee aan de Raam.

Pegida wil(de) tijdens het avondgebed en de ramadan in vijf gemeenten demonstratief het voor moslims verboden varkensvlees roosteren. Pegida kondigde voor 6 juni een betoging aan voor de moskee aan de Raam in Gouda. De anti-islambeweging Pegida wilde tijdens de ramadan en het avondgebed een barbecue houden bij de moskee.

Burgemeester Milo Schoenmaker heeft Pegida’s aanvraag voor deze betoging beoordeeld. Na uitvoerig overleg met en advies van de politie heeft de burgemeester het voornemen een andere locatie aan te wijzen. De aangevraagde locatie leent zich naar het oordeel van de politie niet voor de geplande betoging, onder meer vanwege verkeersveiligheid en werkzaamheden. De betoging kan nu plaatsvinden op een ook qua openbare orde beter beheersbare plek: in het centrum van Gouda achter de Agnietenkapel. Het voornemen is inmiddels bekend gemaakt aan Pegida, die hierop haar zienswijze kan geven.

Burgemeester Schoenmaker: ,,Het recht op demonstreren is in Nederland een groot goed, waar ik als burgemeester pal voor sta. Ik heb dan ook serieus gekeken naar de aanvraag, hoewel de manier waarop men wil demonstreren haaks staat op waarden waar ik ook voor sta, zoals het zoeken van verbinding en het tegengaan van polarisatie. Maar een betoging moet wel veilig kunnen verlopen, voor zowel demonstranten als omstanders. De locatie die Pegida heeft aangedragen, biedt hiervoor naar mijn mening en die van de politie onvoldoende waarborgen. Naast het feit dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt, vinden er rioolwerkzaamheden plaats waardoor de straat open ligt. Ik sta dan ook niet toe dat de voorgenomen actie voor de deur van de moskee plaatsvindt.”

Aan Pegida is, zoals formeel is vereist, het voornemen om een andere locatie aan te wijzen, bekend gemaakt. De organisatie kan hierop een zienswijze geven, waarna het definitieve besluit wordt genomen. Volgens de gemeente Gouda heeft Pegida daarop (nog) niet gereageerd.


Foto: Digitaal Dagblad