Wetenschappers gaan onderzoeken hoe huisartsen beter kunnen bepalen of patiënten met pijn op de borst moeten worden doorverwezen. Nu is het vaak lastig voor de huisarts om vast te stellen of de klachten door het hart worden veroorzaakt.

Het onderzoek wordt gedaan door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Maastricht.

,,Een groot deel van de patiënten die nu wordt doorverwezen naar de cardioloog, blijkt achteraf geen hartklachten te hebben. Dit zorgt voor hoge zorgkosten, hoge werkdruk voor cardiologen en creëert onnodige spanning voor de patiënt'', zegt LUMC-onderzoeksleider Tobias Bonten. Volgens hem melden zich elke dag 1400 mensen met pijn op de borst bij hun huisarts.

Een beslismodel om vast te stellen of iemand naar de cardioloog moet, bestaand uit onder meer vijf vragen, wordt in Duitsland al een aantal jaren met succes gebruikt. De Maastrichtse en Leidse onderzoekers voegen hier nog een extra test aan toe.