Mooi en dankbaar werk om de ontwikkeling van een kind een zetje te geven

mainImage
Mooi en dankbaar werk om de ontwikkeling van een kind een zetje te geven

Rayer Healthcare heeft circa veertig fysiotherapeuten in dienst. Van deze veertig fysiotherapeuten hebben er twee de specialisatie kinderfysiotherapeut. Eén van deze therapeuten is Frederik Nijland. Kinderfysiotherapie heeft uiteraard raakvlakken met de algemene fysiotherapie, maar verder is het een ander tak van aanpak en behandeling. Zo wordt duidelijk in het interview met Frederik bij Rayer Healthcare Gouda.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, maar bij sommige kinderen lijkt die ontwikkeling toch anders of langzamer te gaan. Veel ontwikkelingsproblemen hebben een relatie met de manier waarop een kind zich beweegt of leert bewegen. Motoriek is voor kinderen het middel om zich te bewegen, maar ook om zichzelf en zijn omgeving te leren kennen. Een verstoring van de balans hierin heeft ook invloed op andere gebieden van de ontwikkeling, zoals het sociaal en/of psychisch functioneren, aldus Frederik: ,,Tijdig signaleren, diagnostiseren en behandelen is dus van groot belang”.

Feest
De kinderfysiotherapeut is specialist in het signaleren en behandelen van kinderen met problemen in de motorische ontwikkeling. Frederik is als kinderfysiotherapeut in dienst bij Rayer Healthcare en daarmee verbonden aan het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ). ,,Ik ben sinds 2005 kinderfysiotherapeut en heb hiervoor gewerkt in het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden en in een particuliere praktijk in Amsterdam. Na mijn opleiding tot algemeen fysiotherapeut ben ik meteen begonnen met de de opleiding kinderfysiotherapie. Ik werd gegrepen door de aanpak van de (kinder)fysiotherapeut waar ik toevallig stage liep. Die maakte van iedere behandeling een enorm feest en deed dat met zoveel energie. Daar werden niet alleen de kinderen, maar ik ook helemaal blij van. Voor mij was nu duidelijk welke richting ik op zou gaan. Ik was verkocht en helemaal om.”

Het aanleren van dat specialisme betekende voor Frederik nog vier jaar doorstuderen en een dag in de week naar de hoge school ,,Ik ben nu al weer 16,5 jaar specialist in het behandelen van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Het kan hierbij gaan om de grove of fijne motoriek, baby’s met een voorkeurshouding, een schoolgaand kind met hinder van zijn astma, obstipatie of plasproblemen of een puber met een sportblessure.”

Langzamer of anders
,,Kinderen zijn nog vrij in denken en doen en dat maakt ze zo leuk. Ze zijn soms ook kwetsbaar en ze zijn continue in ontwikkeling. Daarom verdienen ze speciale aandacht”, weet Frederik, zelf vader van twee kinderen. ,,Kinderen ontwikkelen hun nieuwe vaardigheden spelenderwijs. Meestal gaat dat ‘vanzelf’, maar bij sommige kinderen gaat de ontwikkeling langzamer of anders dan gemiddeld. Ze hebben specifieke oefeningen of een andere stimulans(omgeving) nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen, of ze moeten leren zich aan te passen aan hun beperking. Deze kinderen hebben baat bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.”

,,Het mooie en dankbare van mijn werk als kinderfysiotherapeut is dat ik mag bijdragen om kinderen weer met plezier en klachtenvrij te laten bewegen. Ik vind dit het mooiste wat er is! Het kind komt voor mij op de eerste plaats maar om een behandeling tot een succes te maken is het samenwerken met de ouders onmisbaar. Het samen werken met kinderartsen van het GHZ en indien nodig, ook school, sportverenging of andere hulpverleners, maakt het werk alleen maar leuker. Hoe beter de samenwerking, hoe sneller en beter het resultaat!”, klinkt het enthousiast.

Go-poli
Binnen de kinderfysiotherapie richt Frederik zich op de zuigelingen, de motorische problemen bij jonge kinderen, kinderen met astma en andere luchtwegproblemen, obstipatie en incontinentieproblemen. ,,Ik zit dan ook iedere week bij de GO-poli van het Groene Hart Ziekenhuis. De poli voor groei en ontwikkeling van prematuren en dysmaturen. Met kinderen van 0 tot 4,5 jaar. Wij zijn nauw bij dat traject betrokken. Onze kennis en kunde zetten we in voor te klein geboren kindjes en voor kindjes met een te laag geboortegewicht. Kinderen die zich anders ontwikkelen en kwetsbaarder zijn.”

Daarbij worden de kinderen gezien door een kinderarts, een jeugdarts, een logopedist , een kinderfysiotherapeut en een verpleegkundige om te zien of er moet worden bijgestuurd in de ontwikkeling. Er zijn veel factoren die een groei en ontwikkeling kunnen beïnvloeden (een hoge of lage spierspanning hebben, nieuwsgierig en actief zijn, ziek zijn, voedingsproblemen, enzovoorts). ,,In sommige gevallen is er weinig aan de hand met het kindje en kan je gelukkig alleen maar bekrachtigen wat er goed gaat. Zowel artsen, kinderartsen en ouders hebben een eigen visie over de ontwikkeling en de uitdaging is om daarover in overeenstemming te komen. Gaat de ontwikkeling in de ogen van de ouders wat te langzaam naar hun zin, dan kan het zijn dat ze wat achter lopen maar toch nog binnen de norm zitten. Ouders moeten dan wat meer geduld hebben. Je kunt niet alles versnellen”, glimlacht Frederik.

Behandelplan
,,In andere gevallen moeten we ingrijpen. Als een kindje echt onder de ondergrens zit. Dan maken we een behandelplan. Dan gaan we aan de slag met bijvoorbeeld ander speelgoed. Dit om ze meer prikkels te geven, uitdagen om nieuwsgieriger te worden. We kijken ook naar de thuissituatie, de leef- en speelomgeving. En hoe de ouders erin staan. De wissel- en samenwerking met ouders is heel belangrijk.”

,,Ontwikkelt het kind trager of anders? Hoe en waarom beweegt het kind zo? Wat maakt dat het kind zo beweegt? Bij al die vragen en in al die gevallen is de interactie met de ouders evident. Je hebt niet alleen te maken met groei, maar ook met de cultuur en omgeving waarin het kind opgroeit. En het beeld en de kennis van de ouders: parental beliefs. Een belangrijke taak van de kinderfysiotherapeut is via de ouders een kind in de ontwikkeling te stimuleren of te begeleiden. Dat kan met praktische adviezen, aanleren van handgrepen, delen van kennis, maar door middel van goed luisteren wat de behoeftes zijn.

Linksom of rechtsom
Het mooie van een kind is dat het onbevangen, energiek, jong, creatief, niet geformatteerd is. Vrij in denken en bewegen. Het kan nog gevormd worden, merkt Frederik. ,,Wij worden dan ook vaak door het kind gestuurd. Zij bepalen dan ineens de richting waar we naar toe gaan. Het kind krijgt daarmee motivatie. Ik volg het kind. Uiteraard, met dat gemeenschappelijke doel voor ogen. Linksom of rechtsom. Uitlokken, praten, bewegen en spelen. Spelenderwijs vorderingen maken. En begeleiden. Maatwerk leveren. Ieder kind is anders.”

,,Voor mij is het de uitdaging om het kind spelenderwijs te begeleiden naar zijn of haar persoonlijke doelen die we bepalen aan de hand van de hulpvraag. Een multidisciplinaire aanpak indien nodig, waarbij ik met alle betrokkenen naar het kind kijk vind ik belangrijk. Het kind en de ouders hebben hierbij de centrale rol. Daarnaast vind ik het een hele eer dat ik onderdeel mag uitmaken van de (motorische) groei van de kinderen in het behandelproces. Het leuke aan het vak kinderfysiotherapie is de ontzettend diverse doelgroep, de kinderen die allemaal anders zijn en een andere aanpak vergen, het onderzoeken en uiteindelijk natuurlijk het resultaat! Het is fantastisch om bij een kind vooruitgang te zien. Bovenal geeft het veel voldoening om de ontwikkeling van kind een zetje in de goede richting te geven…", ervaart Frederik.

Wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie bij Rayer Healthcare? Wij helpen u graag verder. U kunt via onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Wij zijn 24 uur per dag te bereiken via Telefoon: 0182-533159. Uiteraard kunt u ook bij ons langs komen lopen of een email sturen via info@rayerhealthcare.nl.

Voor meer informatie:
Rayer Healthcare Gouda
Ronsseweg 7, 2803 ZA, Gouda 

Telefoon: 0182-533159
info@rayerhealthcare.nl
www.rayerhealthcare.nl 


Foto: Digitaal Dagblad