Moet Speelgoedbank Gouda deuren sluiten?

mainImage
Moet Speelgoedbank Gouda deuren sluiten?

De Speelgoedbank Gouda, gestart in januari 2013, moet op zeer korte termijn het huidige pand aan de Rijkestraat verlaten. De verhuurder heeft een andere bestemming voor het pand en heeft Speelgoedbank Gouda daarvan tijdig in kennis gesteld. Deze vrijwilligersorganisatie heeft evenwel na een jaar zoeken, bellen en mailen nog steeds geen zicht op een nieuwe locatie. Wie weet er een plek of kan de Speelgoedbank Gouda onderdak bieden?

,,Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Voor de taal, motoriek, cognitief, educatief, enzovoorts", zo vertelt Ellen van Wijhe. ,,Afgelopen jaar hebben we rond de 150 kinderen - vier keer per jaar - speelgoed, boeken en puzzels kunnen laten uitzoeken. Artikelen die aansluiten bij hun leeftijd."

,,De stichting Speelgoedbank Gouda is afhankelijk van donaties om de huur te kunnen betalen. Alleen haken dan de meeste donateurs af", zo gaat Ellen verder. ,,Zodoende zijn we aangewezen op antikraak aangezien we ook geen subsidie krijgen. We doen dit werk vrijwillig, maar zijn niet verantwoordelijk. De gemeente heeft naar onze mening wel een duidelijke taak hierin in het kader van het Armoedebeleid. Uiteindelijk zullen de kinderen de dupe zijn van een mogelijke sluiting."

,,We hebben 100 m² nodig voor het uitstallen van het speelgoed, 50 m² voor opslag, een toilet en het liefst nog een halletje om de mensen te ontvangen. Wie helpt ons en voorkomt dat de Speelgoedbank na zes jaar haar deuren moet sluiten...?"

Contact: speelgoedbankgouda@gmail.com tav Ellen van WijheKlein Budget
Steeds meer gezinnen moeten van een klein budget rondkomen. Het ontbreekt hen aan financiële middelen om speelgoed aan te schaffen voor hun kinderen.

Ook al is speelgoed geen eerste levensbehoefte, voor de ontwikkeling van kinderen is speelgoed/ spelen zeer belangrijk. Spelen staat gelijk aan leren. Wanneer kinderen een gevarieerd aanbod van speelgoed hebben zullen alle gebieden van de ontwikkeling gestimuleerd worden.

Volgens de Voedselbank te Gouda maken er meer dan 200 gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar gebruik van de Voedselbank. Dit geeft aan dat de doelgroep voor de Speelgoedbank Gouda duidelijk aanwezig is in de gemeente Gouda.

De Speelgoedbank Gouda biedt kinderen van 0 tot 12 en hun ouders de gelegenheid om vier maal per jaar speelgoed te komen uitzoeken. Het uitzoeken van speelgoed wordt begeleid door vrijwilligers met een achtergrond in de zorg voor jonge kinderen. Dit betekent dat er verantwoord en leeftijdsadequaat speelgoed wordt verstrekt en dat het uitzoeken van speelgoed een educatief karakter heeft.

Er is overigens nog steeds een opname-stop in verband met verhuizing naar een mogelijk nieuwe locatie.

Zie ook www.speelgoedbank-gouda.nl


Foto: Digitaal Dagblad