Minder illegale muziek en films gedownload

mainImage
Minder illegale muziek en films gedownload

Het aantal internetters in Europa dat weleens illegaal muziek, films, series, boeken of games downloadt of streamt is tussen 2014 en 2017 gedaald. Tegelijkertijd zijn de bestedingen aan legale producten in die periode toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en onderzoeksbureau Ecorys.

Van de zeven onderzochte Europese landen, Frankrijk, Nederland, Polen, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, vormt laatstgenoemde de negatieve uitzondering. Volgens de onderzoekers nam het aantal Duitse gebruikers van illegale bronnen iets toe. Dat komt vooral door een kleine stijging in het illegaal downloaden van games.

Nederland heeft samen met het VK, het laagste aantal piraten als percentage van de internetbevolking. Toch heeft iets meer dan een op de drie ondervraagde internetters in ons land in het voorgaande jaar wel eens iets gedownload via illegale kanalen.


Foto: Digitaal Dagblad