Meideun klinkt weer op Goudse Beiaard

mainImage
Meideun klinkt weer op Goudse Beiaard

De Goudse Meideun is begin deze week weer op de speeltrommel van het carillon van de Goudse Sint Janstoren gestoken. Dit door beiaardier Gideon Bodden, met hulp van een medewerker van De Jong Staal en beiaardliefhebber Hans van Dijk.

In vroeger tijden was het carillon betrokken bij alle gebeurtenissen in de jaargetijden, hierbij was een belangrijke gebeurtenis het voorjaar wat met veel extra bespelingen op het carillon gevierd werd. Een oude Goudse traditie wil dat in de meimaand op het hele uur de zogenaamde meideun klinkt. Deze traditie is ontstaan rond 1600, en tot de dag vandaag klinkt op het hele uur traditiegetrouw de ‘Meideun’ op de Goudse beiaard van de Sint Janstoren.

Deze melodie is bekend onder de titel ‘De Fransche Courante’ en ‘De mey die komt ons by, seer bly’. Deze melodie was in vroeger tijden zeer populair. Adriaen Valerius nam deze melodie in 1626 op in zijn ‘Neder-Landtsche Gedenck-cklanck’. Dezelfde melodie is ook te vinden in het Liedboek voor de Kerken als Gezang 413. Deze melodie was in vroeger tijden zeer populair. Luister hier naar een opname van de meideun uit 1991.

Foto: Digitaal Dagblad