Leerlingen Wereldklas onderzoeken Joodse geschiedenis van Gouda

mainImage
Leerlingen Wereldklas onderzoeken Joodse geschiedenis van Gouda

Leerlingen van de Wereldklas van de Goudse Waarden volgden vorig schooljaar een groot project over Jodenvervolging. Naast een bezoek aan Amsterdam en een reis naar Krakau, gingen ze ook in de eigen woonplaats op onderzoek uit. Onder begeleiding van medewerkers van Streekarchief Midden-Holland probeerden ze de levens en lotgevallen van een aantal Joodse Gouwenaren te reconstrueren. Vervolgens maakten ze hier een achttal tentoonstellingspanelen van die ze vanmiddag, donderdag 30 augustus, aan de Vrije Evangelische gemeente, de eigenaar van de voormalige synagoge, zullen overhandigen. De Vrije Evangelische gemeente gaat de tentoonstelling inzetten tijdens open dagen van hun gebouw.

Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen uit de Wereldklas jaar 2 van De Goudse Waarden/Het Lyceum-havo een project gedaan in samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland en de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) over de Joodse geschiedenis van Gouda.

De leerlingen hebben in opdracht van de VEG panelen ontworpen waarop een ieder de geschiedenis van een Joods persoon of een Joodse familie uit Gouda kan bekijken. Hiervoor hebben zij met behulp van Cristel Stolk van het Streekarchief in groepjes onderzoek gedaan in de bibliotheek en op school. Ook hebben zij een bezoek gebracht aan de voormalige synagoge aan de Turfmarkt 23 waar ze van Aalze Veenstra van de VEG nog meer te horen hebben gekregen over de geschiedenis van de Joodse families die tot aan de tweede wereldoorlog in Gouda gewoond hebben.

Anouk van der Lubben, docent geschiedenis en Wereldklas: ,,Natuurlijk vinden wij als school het heel fijn en belangrijk dat onze leerlingen kunnen helpen dit gevoelige, en daarom o zo belangrijke, stuk van de Goudse geschiedenis levend te houden.”

De panelen zijn door Het Lyceum-havo afgedrukt zodat zij ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. De Vrije Evangelische Gemeente, eigenaar van de voormalige synagoge in Gouda, wil deze graag gebruiken tijdens Open Monumentendag en de Open Joodse Huizenroute.

Op donderdag 30 augustus om 16u00 worden de panelen overhandigd aan De Vrije Evangelische Gemeente in de voormalige synagoge aan Turfmarkt 23 te Gouda. De leerlingen zullen daarbij aanwezig zijn en een aantal van hen zal hier ook iets bij vertellen.


Foto: Digitaal Dagblad