Langer wachten na ‘gevaarlijk’ rijexamen

mainImage
Langer wachten na ‘gevaarlijk’ rijexamen

Mensen van wie het rijexamen wordt afgebroken omdat ze een gevaar voor zichzelf, de examinator en het overige verkeer vormen, moeten voortaan minimaal zes weken wachten tot ze opnieuw praktijkexamen kunnen doen. Dat laat het CBR weten.

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 1679 rijexamens afgebroken vanwege verkeersgevaarlijk gedrag. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) verwacht dat de kandidaat minimaal zes weken nodig heeft om het ,,gewenste gedrag” aan te leren door meer lessen te volgen.

Op internet wemelt het van de stuntaanbiedingen om na tien tot vijftien lessen examen te doen. ,,Wij gaan er vanuit dat 38 lessen nodig zijn om het praktijkexamen af te leggen", zegt een woordvoerster van het CBR.Steuntje in de rug
Met de maatregel wil de organisatie goedwillende rijscholen een steuntje in de rug geven. ,,Ook willen we een signaal afgeven aan de omgeving van de kandidaat om goed voorbereid het examen in te gaan", aldus de zegsvrouw.

Het gemiddelde slagingspercentage voor het autorijexamen is afgelopen jaren weliswaar iets gestegen, maar ligt met 50 procent toch laag, zegt het CBR. ,,Door een goede voorbereiding op het examen kan dit percentage hoger worden.”Leon Wolswijk en Jolanda de Ruig

Verkeersveiligheid
Het CBR is al langere tijd bezig met veranderingen binnen haar systeem om de verkeersveiligheid op te schroeven. Enerzijds door eigen inzichten, anderzijds door veranderingen binnen de Europese richtlijnen, zo merkt Leon Wolswijk van de gelijknamige auto-, vrachtauto en motorrijschool aan de Waterlelie in Gouda. ,,Of dit uiteindelijk tot het gewenste resultaat zal leiden, weet ik niet. Het ligt tenslotte niet alleen aan de rijscholen, maar vaak is daar wel de eerste vingerwijzing naar..."

Groupon
,,Nogal eens heb ik, als er met een examen meegereden wordt, een gesprek met de examinator over dit soort veranderingen. Het afbreken van examens, te snel op examen, Groupon acties, enzovoorts...", zo gaat Wolswijk verder. Op zich is het afbreken - bij verkeersgevaarlijk rijgedrag - van een examen niet nieuw.  Op zich een goede zaak. Dit doen ze overigens al tientallen jaren maar het gaat sinds kort de media in.
Wel ga ik er van uit dat ze rekening houden met een kandidaat die een keer, door welke omstandigheid ook, volledig de mist in gaat met zijn of haar examenrit. Dat komt ook voor natuurlijk...

Bij motorexamens komt het begrip Groupon wel eens voorbij, signaleert Wolswijk. ,,Dan krijgen motorkandidaten van vrienden of familie een cadeaubon voor bijvoorbeeld drie lessen inclusief rijexamen voor de bijzondere verrichtingen. AVB genaamd. Maar omdat dan mensen geen zin hebben in extra kosten gaan ze met deze drie lessen naar de examenplaats en zakken voor het examen. Overigens levensgevaarlijk. Dit ligt naar mijn idee zeker aan de rijschool. Je weet dat dit gaat gebeuren als je je als rijschool aanbiedt voor en inlaat met dit soort bonnen..."

Trucjes
Dan speelt de mentaliteit ook nog eens een grote rol, weet Wolswijk. ,,Er is veel veranderd de laatste jaren. Vaak is het ook laksheid qua theorie en wordt er veel te snel naar een dagcursus gegrepen. Daar krijgen ze vaak trucjes aangeleerd in plaats van de theorie die ze moeten leren interpreteren en uiteindelijk moeten toepassen in het verkeer. Gelukkig komt een groot deel van mijn kandidaten regelmatig een theorieles meepikken om toch de kneepjes van de Wegenverkeerswet te leren. Gratis overigens, omdat ik wil dat ze reguliere theorie volgen. Om ze er bij te helpen om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen..."

Bevestiging
,,Daar gaat het tenslotte om. Het gaat niet om het behalen van je rijbewijs maar of je veilig aan het verkeer kan deelnemen. En daar moet het rijbewijs een bevestiging van zijn. Rest alleen nog te zeggen dat het wel fijn zou zijn als de geplande wachttijd van deze afgebroken examens opgeteld wordt bij de gewone wachttijd. Dan zou er verschil ontstaan tussen de kandidaten die wel elke week lessen en er vol voor gaan en de kandidaten die met een matige voorbereiding het examen ingaan...", zo besluit Wolswijk.


| Foto: Digitaal Dagblad