Laatste dag Project V Gouda en Verzetsmuseum Zuid-Holland

mainImage
Laatste dag Project V Gouda en Verzetsmuseum Zuid-Holland

'Project V Gouda' is tot en met zaterdag 27 oktober te zien in Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turfmarkt 30. De expositie is tevens het laatste project van het verzetsmuseum voor de verhuizing naar een nieuwe locatie. De tentoonstelling is een proeftuin voor de nieuwe weg die Verzetsmuseum Zuid-Holland vanaf 2019 onder een nieuwe naam en op een andere locatie in Gouda gaat inslaan.

Het Verzetsmuseum gaat sowieso onder een andere naam verder: Atelier voor Vrede en Veiligheid. Het ligt in de lijn der verwachting dat het Atelier voor Vrede en Veiligheid een plek krijgt in de uitbreiding van de Chocoladefabriek aan Klein Amerika. De verbouwing daarvan is echter met enige maanden vertraagd en het college van de gemeente Gouda heeft ook nog geen besluit genomen over de nieuwe invulling.
Project V
Al vanaf 28 april staat Verzetsmuseum Zuid-Holland in het teken van 'Project V Gouda'. Zowel online als offline duikt het museum dieper in verzetsverhalen uit Gouda in het bijzonder en Zuid-Holland in het algemeen. Wat motiveerde mensen om in verzet te komen en welke vormen van verzet waren er? In een dynamisch online en offline project met regelmatig wisselende voorwerpen en thema’s wordt het spanningsveld gezocht tussen heden en verleden. Bezoekers worden uitgedaagd om zelf op een nieuwe manier zowel naar verzet in de Tweede Wereldoorlog als naar hun eigen wereld te kijken.

Een nieuwe blik op heden en verleden met Project V Gouda. Verhalen van verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als spiegel voor de tegenwoordige tijd. Met 'Project V Gouda' zoekt Verzetsmuseum Zuid-Holland het spanningsveld tussen heden en verleden. Historische voorwerpen en verhalen worden aangevuld met eigentijdse vragen en dilemma’s die soms verrassende overeenkomsten vertonen met de historische verhalen. De Tweede Wereldoorlog en onze huidige, vaak digitale, samenleving lijken op het eerste gezicht weinig overeenkomsten te hebben. Niet alleen kennen we sinds mei 1945 vrede en vrijheid, ook heeft iedereen het recht om zijn of haar eigen mening te uiten en worden er geen bevolkingsgroepen vervolgd. Toch worstelen mensen ook nu met thema’s als privacy, censuur, propaganda en valse identiteit. Wat was het belang van een goed netwerk tijdens de oorlogsjaren? En hoe afhankelijk zijn we tegenwoordig van dit netwerk?

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10-17u00, zaterdag 12-17u00. Zie ook www.verzetsmuseum-zh.nl en www.vredesmuseum.nl.


Foto: Digitaal Dagblad