Koninklijke onderscheiding voor Goudse directeur RIVM

mainImage
Koninklijke onderscheiding voor Goudse directeur RIVM

Gouwenaar Em. prof. dr. André van der Zande is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn Koninklijke onderscheiding vanmiddag, 28 juni, bij zijn afscheid als directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hans de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kwam de onderscheiding uitreiken.

Em. prof. dr. André van der Zande is in 2002 al benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn inzet voor onderzoek en advisering inzake groene ruimte. Als directeur-generaal was hij onder meer verantwoordelijk voor de nieuwe natuurwetgeving, de nieuwe Wet Inrichting Landelijk Gebied en Investeringsbudget Landelijk Gebied en de bijbehorende decentralisatie naar de 12 provincies. Als secretaris-generaal was hij onder meer verantwoordelijk voor het project Ambtenaar van de Toekomst.

Sinds 2011 is hij directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee heeft hij zijn scope verbreed van natuur en milieu naar nationale gezondheid. Hij heeft een nieuwe strategie ontwikkeld (RIVM Strategie 2020) en de RIVM Academy opgericht. Er is een grote samenwerking met collega-instituten in Duitsland, Noorwegen en Groot-Brittannië en met andere belangrijke internationale organisaties zoals de Europese Commissie en de WHO (Word Health Organisation). Van der Zande was een van de initiatiefnemers van de oprichting van IANPHI (International Association of Public Health Institutes). Hierdoor is er een groeiende samenwerking tussen de nationale volksgezondheidinstituten die een belangrijke rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de Gobal Health-principes van de WHO.

Het afgelopen jaar was de Gouwenaar voorzitter van een wetenschappelijke commissie die advies heeft uitgebracht over de toekomst en opvang van zeehonden. Zijn aanpak heeft geleid tot een internationaal gedragen gezamenlijke visie en een advies dat kan rekenen op een breed draagvlak bij veel organisaties.

Van der Zande heeft diverse nevenfuncties als lid of voorzitter van diverse organisaties waaronder bestuursvoorzitter van de Stichting het Zuid-Hollands Landschap. Ook was hij van 2005 tot 2009 buitengewoon Hoogleraar bij de Wageningen Universiteit met als leeropdracht Ruimtelijke Planning en Cultuurhistorie (Belvedère Leerstoel).

Per 1 juli 2018 zal Van der Zande zijn loopbaan van bijna 45 jaar binnen de Rijksoverheid afronden en afscheid nemen als directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).


Foto: Digitaal Dagblad