Hoe hoog is CO2-uitstoot per m2 in Gouda, denk jij?

mainImage
Hoe hoog is CO2-uitstoot per m2 in Gouda, denk jij?

In 2017 werd in Nederland 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten. De CO2-uitstoot is net zo hoog als ruim een kwart eeuw geleden, terwijl de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden. In Velsen (198 kilogram per vierkante meter), Geertruidenberg en Rotterdam is de uitstoot per vierkante meter het grootst. De CO2-uitstoot in Gouda is per vierkante meter is 11,8 gram. Dat meldt het CBS samen met RIVM/Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers.
In Nederland zijn grote regionale verschillen in de jaarlijkse uitstoot van CO2, waarbij vooral de gemeenten opvallen waar elektriciteitscentrales en grote industrieën gevestigd zijn. De hoogste CO2-uitstoot per vierkante meter is in Velsen (198 kilogram per vierkante meter). Daar zitten staalfabrikant Tata Steel en een elektriciteitscentrale die restgassen uit de hoogovens benut. Geertruidenberg staat met de Amercentrale op de tweede plek (125 kilogram per vierkante meter). De raffinaderijen, chemische industrie en elektriciteitscentrales op en nabij de Maasvlakte zetten Rotterdam op de derde plaats (108 kilogram per vierkante meter).

De totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland was vorig jaar een achtste lager dan in 1990. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 1990 is het ijkjaar waarop alle reducties van broeikasgassen zijn gebaseerd, ook ten aanzien van het Parijs-klimaatakkoord.

De uitstoot van koolstofdioxide bleef in de afgelopen 27 jaar gelijk, ondanks de groei van de economie en bevolking. Andere broeikasgassen als methaan, lachgas en F-gassen werden de helft minder vaak uitgestoten.

De CO2-uitstoot nam vooral bij gebouwen en de industrie af. Voor de verwarming van woningen en gebouwen werd 17 procent minder CO2 uitgestoten. Tegelijkertijd groeide het aantal woningen sinds 1990 met een derde. Bij de chemische-, aardolie- en basismetaalindustrie daalde de CO2-uitstoot met 14 procent. De productie nam juist met ongeveer de helft toe.

Energiebedrijven en wegverkeer stootten juist meer CO2 uit. In beide gevallen werden ze wel minder vervuilend. Energiebedrijven stootten 22 procent meer CO2 uit, maar produceerden 54 procent meer elektriciteit. Het wegverkeer was goed voor 12 procent meer CO2-uitstoot dan in 1990, maar er werden 42 procent meer kilometers afgelegd.


Foto: Digitaal Dagblad