Help de wilde bijen via Nederland Zoemt

mainImage
Help de wilde bijen via Nederland Zoemt

Wie de wilde bijen in Nederland wil helpen, kan de eigen tuin of buurt bij-vriendelijk maken. Hoe dat kan, is te leren in de korte cursus ‘Laat jouw buurt zoemen; bij-vriendelijk tuin- en groenonderhoud’. Deze cursus wordt aangeboden in het kader van het project Nederland Zoemt. In elke provincie vindt in september een cursus plaats.

In de cursus ‘Laat jouw buurt zoemen’ leren cursisten welke planten geschikt zijn voor wilde bijen en andere bestuivers en hoe nestgelegenheid kan worden gecreëerd voor verschillende soorten bijen. De deelnemers krijgen ook tips voor een eventuele en succesvolle samenwerking met de gemeente en met andere vrijwilligers.

De cursus bestaat uit twee avondbijeenkomsten; 6 september en 20 september, en een excursie in het voorjaar van 2019. De cursus is bedoeld voor alle groene vrijwilligers in Nederland. Deelname kost 35 euro, inclusief cursusreader, en is mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het project Nederland Zoemt.

Help de wilde bijen en schrijf u in voor deze cursus. Bij-vriendelijk werken in tuin en buurtgroen is niet alleen goed voor wilde bijen, maar ook voor andere insecten en voor de biodiversiteit in het algemeen. Inschrijven kan via www.ivn.nl/laat-jouw-buurt-zoemen/inschrijfformulier-zuid-holland. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.


| Foto: Digitaal Dagblad