Heimwee met een glimlach

mainImage
Heimwee met een glimlach

Yardenhuis Gouwestreek en (natuur-)Begraafplaats IJsselhof houden op zaterdag 3 november een herinneringsbijeenkomst waarbij nabestaanden de mogelijkheid hebben om hun dierbaren te herdenken. Ook dit jaar staat het thema ‘Heimwee met een glimlach’ centraal.

Vaker herdenken
Yarden wil voorzien in de behoefte van Nederlanders om vaker momenten te creëren waarop zij hun dierbaren kunnen herdenken. Daarom opent zij tijdens de Herinneringsweken de deuren van haar
crematoria in het hele land. Bezoekers kunnen hun dierbaren bijvoorbeeld herdenken met muziek, of ter nagedachtenis een kaars aansteken. Iedere locatie heeft een eigen programma. Uiteraard is
iedereen welkom op deze herinneringsbijeenkomsten, ook mensen die geen lid zijn van Yarden en mensen die elders verzekerd zijn.

https://www.facebook.com/993881674041969/videos/167895284115410/

Gedachten levend houden
,,Gedachten aan onze overleden dierbaren levend houden, kan helpen om beter met het verlies om te gaan", vertelt locatiemanager Martin Vijverberg. ,,De laatste jaren zie je dat er iets is veranderd in onze
omgang met de dood. We durven tegenwoordig steeds openlijker met elkaar te praten over de pijn van het verlies. Het blijft belangrijk om uiting te geven aan de gevoelens die het gemis van een naaste
oproepen. Dit om de band die je had met de overledene te blijven voelen en om herinneringsmomenten in je leven in te bouwen. Momenten waarop je weer even volop mag stilstaan bij iemand die je dierbaar was. Met de Herinneringsweken willen wij daar een passende bijdrage aan leveren. We hopen de gevoelens van heimwee daarmee een kleine glimlach te geven.”

Herinneren
Gedurende de herinneringsbijeenkomst is er geen vast programma. Bezoekers zijn vrij om te herinneren zoals zij dat willen. Zo kan men bijvoorbeeld een bloembolletje planten, een herinnering
graveren, een lied laten zingen, een bloemstukje laten maken of bij de naam van een dierbare een kaarsje aansteken. Het is ook mogelijk een wandeling te maken en de sfeer te ervaren van het voor
deze gelegenheid bijzonder verlichte terrein.U bent welkom
Komt u ook herinneren? U bent van harte welkom. De medewerk(st)ers van yardenhuis Gouwestreek en (natuur-)Begraafplaats IJsselhof zijn er voor u om samen met u de herinnering zo levendig mogelijk te houden. ,,Een herinnering die misschien zelfs een glimlach bij u oproept. Neem gerust iemand mee. De herinneringsbijeenkomst is kosteloos toegankelijk. Wij adviseren u een warme jas en stevige schoenen te dragen", zo nodigt locatiemanager Martin Vijverberg een ieder uit.

Waar: yardenhuis Gouwestreek en (natuur-)Begraafplaats IJsselhof
Adres: Goejanverwelledijk 6, Gouda
Wanneer: zaterdag 3 november 2018
Tijdstip: 17.00 tot 20.00 uur


Foto: Digitaal Dagblad