Gouda staat weer op de kaart in Atlas 2018

mainImage
Gouda staat weer op de kaart in Atlas 2018

Gouda staat weer op de kaart in de onlangs verschenen jaarlijkse Atlas voor Gemeenten. Daarin worden de vijftig grootste gemeenten van Nederland op diverse punten met elkaar vergeleken. Dit jaar heeft de Atlas voor gemeenten 2018 het thema cultuur. Op de lijst van 2018 staat Gouda op plaats 46. We zijn dus weer twee plaatsen gestegen ten opzicht van 2017.

Als aantrekkelijke stad om te wonen, staat Gouda op plek 29. Als hierbij betrokken wordt de gunstige ligging van Gouda in de Randstad dan eindigt Gouda in de top 20: op plek 16.

Bekijken we de sociaal-economische positie van de bevolking doet Gouda het netjes met plaats 20.

De meeste mensen met een migratie-achtergrond van niet-westerse afkomst wonen in Rotterdam, dan Den Haag en dan Amsterdam. Gouda staat in de lijst op plaats 19.

Afgerekend op de andere punten, behoort Gouda tot de gemeenten die  vrijwel overal ‘gemiddeld’ op scoren. Soms een paar plaatsen eronder, soms er boven. Niet goed, maar zeker ook niet slecht. Als percentage van de bevolking heeft Gouda een gemiddeld aantal laag- en ook hoogopgeleiden.

Kijken we naar het aantal inwoners dat een aow ontvangt, staat Gouda ook in het midden op plek 20.

En hoe leeft de Gouwenaar met anderen? Contact met buurtgenoten is er kennelijk niet veel, want daarmee staat Gouda op plek 44.

In Gouda staan niet veel banen in de kaartenbak, want daarbij komen we niet verder dan plek 42. De meeste banen vinden we in de drie grootste steden. Bij het aandeel werkzame vrouwen staat Gouda met plek 30 beneden het gemiddelde.

Gouda kent relatief weinig inwoners in de ww en de bijstand en staat voor beide ver boven het gemiddelde.

Gouda scoort nog steeds niet goed op het gebied van vernielingen en geweldsmisdrijven. Gouda neemt plek 7 in van de meest ‘onveilige’ gemeenten.

De culinaire kwaliteit van de restaurants is enorm gestegen. Bungelde Gouda een paar jaar terug nog onderaan de lijst, nu is de stad opgeklommen naar plek 18.

Bij het aantal podiumvoorstellingen per 1.000 inwoners staat Gouda net boven de middelmaat op plek 20.

Gouda is een stad van beeldende kunst. De stad staat op plek 10 van de top 10. Bekijken we het totale culturele aanbod in Gouda dan komt de stad op plek 15 van de 50 gemeenten. Ook niet verkeerd...

Zie ook www.atlasvoorgemeenten.nl

 

 


| Foto: Digitaal Dagblad