Gouds Dagblad | Gouda maakt plannen voor behoud religieus erfgoed
mainImage

Gouda maakt plannen voor behoud religieus erfgoed

22 januari 2020, 15:12 uur
Algemeen

Gemeente Gouda en kerkgenootschappen gaan aan de slag met religieus erfgoed. Daartoe ondertekenen vertegenwoordigers van kerkgenootschappen en de gemeente Gouda donderdag 23 januari een intentieverklaring. Hiermee leggen ze vast dat ze de komende tijd samen gaan werken. Ze willen een plan maken om het religieus erfgoed van Gouda voor de stad duurzaam in stand te houden.

Wethouder Thierry van Vugt (cultuurhistorie, erfgoed en monumentenzorg): “Ons religieus erfgoed is ons dierbaar. We hebben samen een taak om hiervoor een duurzaam toekomstperspectief te bieden. De gemeente heeft het initiatief genomen om tot een visie hiervoor te komen, maar zonder de kerkbesturen, die eigenaar zijn van de kerkgebouwen, beginnen we helemaal niets. Ik hoop dat we samen, met iedereen die betrokken is, een heel mooi en actiegericht plan kunnen maken.”

Bij de intentieverklaring zijn vertegenwoordigers van kerkgenootschappen met kerkgebouwen die nog als kerk in gebruik zijn en die waardevol historisch erfgoed zijn betrokken. Het betreft bijvoorbeeld de Oud-Katholieke kerk aan de Hoge Gouwe en de Stationskerk aan het Stationsplein. Natuurlijk ontbreken ook de andere monumentale kerken niet, zoals de Sint Janskerk en de Sint Joostkapel.

Met de intentieverklaring als onderlegger zal de gemeente Gouda een subsidieaanvraag bij het ministerie van OCW indienen. Die bijdrage zal worden ingezet om de Goudse visie op religieus erfgoed tot stand te brengen.