Gouda herdenkt slachtoffers WOII, oorlogs- en vredesoperaties

mainImage
Gouda herdenkt slachtoffers WOII, oorlogs- en vredesoperaties

Vandaag, vrijdag 4 mei, worden ook in Gouda de Nederlandse slachtoffers – burgers en militairen - herdacht die in het Koninkrijk of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda, nodigt daarom alle inwoners van Gouda uit, groot en klein, om voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid op de Markt, mee te lopen in een van de drie Stille tochten.

Uit respect voor alle slachtoffers verzoekt de burgemeester op die dag vanaf 18u00 de Nederlandse vlag van uw woonhuis tot zonsondergang (21u11) halfstok te (laten) hangen.

Stille tochten en bloemleggingenStille tocht vanaf de oude begraafplaats aan de Vorstmanstraat
Het formeren van de Stille tocht vangt aan om 18u55 bij de hoofdingang van de begraafplaats. Een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda informeert de aanwezigen en legt aansluitend een bloemstuk op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van W. v. Maastrigt, van B. Lens en van A. de Rijke. Ook hun nabestaanden en andere belangstellenden krijgen de gelegenheid om bloemen te leggen.

Om 19u15 vertrekt deze Stille tocht richting de Markt (Vorstmanstraat, Kerkhoflaan, Buurtje, Nieuwe Veerstal, Oosthaven, Molenwerf, Jeruzalemstraat).Bij het Gouds Metaheerhuis (Oosthaven) sluiten om 19u30 de deelnemers aan de plechtige herdenking van de Joodse Gemeenschap aan deze Stille tocht aan.

Deze Stille tocht gaat dan richting het Joodse Poortje in het Raoul Wallenbergplantsoen. Hier zal een afvaardiging van de Stichting Gouds Metaheerhuis als eerste een bloemstuk leggen uit naam van Mevrouw S.R. Meijer – Teixeira de Mattos, de directrice van het vroegere Joodse bejaardentehuis in Gouda. Aansluitend zal een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda een krans leggen. Scholieren sluiten hier ook aan en de Stille tocht gaat richting de Lange Tiendeweg. Op de hoek van de Lange Tiendeweg/Zeugstraat/Jeruzalemstraat voegt deze Stille tocht om 19.45 uur samen met de Stille tocht vanaf de Begraafplaats IJsselhof.

Stille tocht vanaf de begraafplaats IJsselhof aan de Goejanverwelledijk
De Stille tocht wordt daar geformeerd om 19u10 bij de hoofdingang van de begraafplaats. Een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda geeft informatie en legt een bloemstuk op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van F.J.A. van Eijk en G. Zuidam. Aan de deelnemers aan deze Stille tocht wordt tevens gelegenheid geboden desgewenst bloemen te leggen op deze graven.

Om 19u15 vertrekt de Stille tocht richting de Markt (Goejanverwelledijk, IJssellaan, Karnemelksloot, Lange Tiendeweg). Op de hoek van de Jeruzalemstraat/Zeugstraat/Lange Tiendeweg sluit deze Stille tocht aan bij de Stille tocht, komende uit de Jeruzalemstraat. Vanaf dit punt vertrekken de beide Stille tochten om 19u45 naar de Markt.

 

Stille tocht vanaf de R.K. begraafplaats aan de Graaf Florisweg
Deze Stille tocht wordt op de begraafplaats geformeerd om 19u00. Een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda informeert de aanwezigen en legt een bloemstuk op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van A. de Korte en J. Snoeij. Aan hun nabestaanden en andere belangstellenden wordt gelegenheid geboden tot het leggen van bloemen.

Om 19u15 vertrekt de Stille tocht richting de Markt (Graaf Florisweg, Albert Plesmanplein, Burgemeester Jamessingel). Bij het Huis van de Stad legt een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda een bloemstuk bij het herdenkingsmonument van T. Pille. De Stille tocht gaat vanaf de Burgemeester Jamessingel richting Spoorstraat, Kleiwegplein, Kleiweg via de Hoogstraat richting de Markt. Op de Markt sluiten de deelnemers aan het bezinningsmoment in de Joostkapel aan deze Stille tocht aan.

De drie Stille tochten, waarbij iedereen zich kan aansluiten, zullen rond 19u50 aankomen op de Markt.

Herdenkingsplechtigheid op de Markt
Om 18u00 hangen leden van Scouting Die Kantanky’s de Nederlandse vlag halfstok op de Ster van de Markt en bij het Herdenkingsmonument. Vanaf dat tijdstip hangen van alle openbare gebouwen en objecten w.o. De Waag de Nederlandse vlag halfstok tot zonsondergang (21.11 uur).

Tijdens het luiden van de klok van de toren van de St. Janskerk (19u45-19u50) arriveren de Stille tochten op de Markt.

Peter van Eijk, bestuurslid van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda, verwelkomt de aanwezigen om 19u50 en doet mededelingen over het programma. Van 19u54 tot 19u57 zal het voor deze herdenkingsplechtigheid samengestelde orkest, bestaande uit leden van Gouda’s Harmonie De Pionier en leerlingen van Cultuurhuis Garenspinnerij, onder leiding van Maaike Gerlsma, passende muziek ten gehore brengen.

Om 19u58 uur zal de heer J.P. Smeman, trompettist, met het ten gehore brengen van het Taptoesignaal, de twee minuten stilte inluiden, zodat exact om 20u00 de twee minuten stilte in acht worden genomen.

De trompettist zal om 20u02 het einde van de twee minuten stilte aankondigen.

Na het verbreken van de stilte zullen onder begeleiding van het orkest gezamenlijk de twee coupletten van het Wilhelmus worden gezongen.

De declamatie wordt dit jaar verzorgd door Jannika Uittenboogaard, vwo-leerlinge van de Christelijke Scholen Gemeenschap De Goudse Waarden. Zij zal het gedicht van Willem Wilmink, 'Ben Ali Libi', voordragen

Aansluitend zal de voorzitter van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda, Jan C. van Ingen, een korte uiteenzetting geven over de betekenis van het herdenken van slachtoffers.

Vervolgens zullen 3 kransen worden gelegd namens de Goudse bevolking, uit respect voor de leden van het Voormalig Verzet en namens alle veteranen.

Tijdens de officiële kranslegging en het defilé zal het orkest passende werken ten gehore brengen.

Na de kranslegging zullen de kinderburgemeester, kinderwethouders en aanwezige kinderen als eersten een bloem leggen bij het Herdenkingsmonument. Aansluitend opent de burgemeester met de aanwezige veteranen het defilé.Iedereen die dat wil, kan een bloem of bloemstuk leggen
Voor iedereen bestaat de gelegenheid om tijdens het defilé bloemen en bloemstukken neer te leggen bij het Herdenkingsmonument, dat geflankeerd wordt door twee Erewachten in de traditionele uitrusting van de Binnenlandse Strijdkrachten. Op deze wijze wordt ruimschoots gelegenheid geboden zijn of haar gevoelens van dankbaarheid voor de verworven vrijheid tot uiting te brengen. Bloemen of bloemstukken kunnen in de loop van 4 mei bij de beheerder van het Stadhuis op de Markt worden afgegeven of bezorgd. Deze worden in de avonduren ten behoeve van de bloemlegging door de betreffende organisaties en individuen gereed gelegd.

Veteranen
Het stichtingsbestuur nodigt alle veteranen in Gouda uit om deel te nemen aan de Stille tocht vanaf de R.K. Begraafplaats aan de Graaf Florisweg. Zij worden verzocht vooraf contact op te nemen met de heer Richard Marchand (06 – 51717955).

Parkeren mindervaliden op de Markt op 4 mei a.s.
Bent u slecht ter been en komt u met de auto? Dan is er beperkte parkeermogelijkheid op de Markt. Parkeren kan alleen als u zich van tevoren aanmeldt met vermelding van het kentekennummer van uw auto bij Arie Anker, e-mail arie.anker@gouda.nl of telefonisch 06-43385104.

 

Bijeenkomsten ter gelegenheid van de herdenking op 4 mei.

Stichting Tsedaka
De Stichting Tsedaka houdt op vrijdag 4 mei om 18u25  een herdenkingsbijeenkomst voor de Joodse Gouwenaars die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Mevrouw Ada Prins zal haar persoonlijke ervaringen en omstandigheden als Joods kind in de oorlog vertellen. De bijeenkomst is in de voormalige synagoge aan de Turfmarkt 23, nu de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente. Aan een van de toegangsdeuren van het gebouw is een herinneringsplaquette aangebracht. Voor de deelname aan de Stille tocht sluiten de aanwezigen van deze herdenking zich aan bij het Gouds Metaheerhuis aan de Oosthaven.

Stichting Gouds Metaheerhuis
Op vrijdag 4 mei om 19u10, is er een korte plechtigheid bij het Metaheerhuis (achter gebouw De Haven, Oosthaven 31). Er worden 2 maal 12 namen gelezen van in de oorlog vermoorde Joden, gevolgd door het zeggen van kaddisj, de heiliging van Gods Naam.

Na de plechtigheid in het Metaheerhuis is er gelegenheid deel te nemen aan de Stille tocht. Het Metaheerhuis is ingericht als gedenkplaats voor alle Joodse inwoners van Gouda die tijdens de bezettingsjaren om het leven zijn gebracht.

Raad van Kerken
De Goudse Raad van Kerken houdt op vrijdag 4 mei a.s. om 19u00 in de Joostkapel, Lage Gouwe 134 een bezinningsmoment voor alle gezindten 'Gedenken als daad van verzet'. Ds. Tanno Verboom van De Oostpoort mediteert over 'Verzet je gedachten!'. Duo Passionate verzorgt de muzikale omlijsting en begeleidt de samenzang. Na afloop aansluiten bij de Stille tocht op de Markt. Tijdens het defilé zal een bloemstuk worden gelegd. De coördinatie is in handen van Jan Willem Fortuin (0182-537540). Zie ook www.rvkgouda.nl

Theater na de Dam op 4 en 5 mei 2018
In Kleintheater Zwaan aan het Zwaansgat 15 (nabij de Peperstraat en het Raam) in Gouda zal op 4 mei 2018 om 21u00 en op 5 mei 2018 om 14u00, 16u00 en om 20u00 een eenakter worden gespeeld over het thema: 'Wanneer ben je FOUT en wanneer niet?'. Het theater beschikt over 25 plaatsen zodat reservering gewenst is via de e-mail: peterjan.eckstein@gmail.com of telefoon: (06-51248711).

Activiteiten op 5 mei
Het stichtingsbestuur maakt bekend dat in nauw overleg met en instemming van de burgemeester van Gouda, in navolging van andere gemeenten, besloten is de activiteiten op 5 mei voortaan om de vijf jaren te organiseren, samen met de twee veteranenorganisaties in Gouda. Die gezamenlijke organisatie zal plaatsvinden ten behoeve van de viering van de Bevrijding op 5 mei 2020.


Foto: Digitaal Dagblad