Geen broedende oeverzwaluw, maar foeragerende witte kwikstaart

mainImage
Geen broedende oeverzwaluw, maar foeragerende witte kwikstaart

Een nieuwe poging van advocate Charissa Pietermaat-Smithom om namens de bewoners van de vrije kavelwoningen op Eiland II op Westergouwe de bouw tegen te houden van huurwoningen voor hun deur, is ook gestrand.

Volgens bewoners van Eiland II waren er - net als in 2016 - broedende oeverzwaluwen neergestreken op het tweede wooneiland van Westergouwe. Juist in het gebied waar 34 commerciële huurwoningen moeten komen. Buurtbewoners willen die bouw kosten wat het kost tegenhouden. En halen daarvoor veel uit de kast. Als bewijs leverde de advocate een foto aan. Maar de vogel op de foto blijkt volgens de ecoloog van Westergouwe geen broedende oeverzwaluw te zijn, maar een foeragerende witte kwikstaart.
Advocate Charissa Pietermaat-Smith, die bewoners van de vrije kavelwoningen op Eiland II bijstaat, stapte met de foto naar de rechter om de bouw tegen te houden van huurwoningen voor hun deur. De bouwactiviteiten van de huurwoningen met een huurprijs van 1.200 euro per maand moesten daardoor stil komen te liggen tot na het broedseizoen, zo verwachtte advocate Pietermaat-Smith. Maar de rechter kwam tot een andere conclusie.

De advocate Pietermaat-Smith ving al eerder bot bij de rechtbank in haar strijd namens de bewoners van de vrije kavelwoningen op Eiland II de bouw van huurwoningen tegen te houden. De voorzieningenrechter bepaalde eerder dat hij de door Gouda verstrekte vergunning voor de 34 huurwoningen in stand houdt.

Op de plek waar nu de 34 huurwoningen staan ingetekend, zouden in eerste instantie zelfbouwwoningen komen waar Gouwenaars naar eigen inzicht een huis kunnen bouwen. De gemeente wijzigde de plannen echter omdat daar op die plek te weinig vraag naar zou zijn. De bewoners stapten naar de voorzieningenrechter omdat ze vrezen dat de bouw van huurwoningen voor de deur zorgt voor waardevermindering van hun huizen en meer parkeerdrukte in de buurt. Ook wezen ze op contractbreuk van de kant van de gemeente. De voorzieningenrechter gaf hen daarin geen gelijk.

Overigens heeft Westergouwe wel broedende oeverzwaluwen, maar die zitten gesetteld en genesteld in het zwaluwhotel.Zie ook https://goudsdagblad.nl/vos-helpt-westergouwe-oeverzwaluwen-af/


Foto: Digitaal Dagblad