Fonds voor mbo’ers met studievertraging

mainImage
Fonds voor mbo’ers met studievertraging

Studenten uit Gouda aan het middelbaar beroepsonderwijs die buiten hun schuld studievertraging oplopen, kunnen voortaan aanspraak maken op een fonds. Het gaat om jongeren die tijdens hun mbo-opleiding ziek of zwanger worden of studenten met een beperking. Het kabinet trekt voor hen jaarlijks 10 miljoen euro uit.

Het geld wordt verdeeld over alle mbo-scholen, dus ook in Gouda, blijkt uit een wetsvoorstel. Als een mbo’er door bijvoorbeeld ziekte het jaar niet kan afmaken, moet hij wel schoolgeld betalen. Dat wordt dan gedekt door het fonds. De mbo’s mogen zelf bepalen hoe het fonds wordt ingevuld en wie er recht krijgt op een vergoeding.

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs was verbaasd dat zo’n studiefonds wel bestond voor het hoger onderwijs en niet voor het mbo. ,,In het hoger onderwijs waren dit soort regelingen heel vanzelfsprekend. Om onverklaarbare redenen was dat in het mbo nog niet zo”, zegt de minister. ,,Dat wil ik nu goed regelen.”


Foto: Digitaal Dagblad