Fietsen, lopen en ov dalen in populariteit

mainImage
Fietsen, lopen en ov dalen in populariteit

Door de komst van zelfrijdende voertuigen zal de ‘modal shift’ in Gouda en andere steden verschuiven. Fietsen, lopen en openbaar vervoer worden minder populair. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door Arcadis en TNO.

De komst van zelfrijdende voertuigen leidt in alle scenario’s tot een hogere druk op het wegennet. De uitbreiding van de infrastructuur is echter met name in steden complex, omdat de ruimte daar over het algemeen beperkt is. Daarom is een vergaande mix van maatregelen nodig om de leefbaarheid en bereikbaarheid van stedelijke gebieden te waarborgen.

De onderzoekers bevelen aan om zelfrijdende deeltaxi’s en prive-auto’s in de stad te ontmoedigen en prijsprikkels te introduceren. Het doel is om zowel het aantal voertuigkilometers als de vertraging door filevorming tegen te gaan. Voor gebieden buiten de stad zijn minder vergaande maatregelen nodig.

De verwachting is dat het vervoerssysteem, zeker bij de invoering van volledig autonome voertuigen, op lange termijn structureel anders al functioneren.

De onderzoekers verwachten dat de scheiding tussen collectieve vervoerssystemen, zoals het huidige openbaar vervoer, en andere vervoersvormen vervagen. De verwachting is dat er grotendeels (private) deelsystemen zullen ontstaan. Daarvoor is een integrale netwerkvisie nodig voor de lange termijn.


Foto: Digitaal Dagblad