Er komen steeds meer Gouwenaars bij

mainImage
Er komen steeds meer Gouwenaars bij

Het aantal inwoners in Gouda is in augustus verder gegroeid. Eind augustus woonden er 73.021 mensen in de stad.

Het is het hoogste aantal inwoners ooit in de geschiedenis van Gouda.

De tabellen van CBS geven een gestage groei weer.

Vorige maand werden er 78 geboorten gemeld, 43 Gouwenaars zijn overleden. 354 mensen keerden in augustus de stad de rug toe, 373 mensen vestigden zich in Gouda.

Het aantal inwoners in Gouda groeit de afgelopen jaren gestaag door. Aangezien er nog tal van nieuwbouwprojecten op de rol staat, kan het de komende tijd hard(er) gaan...

Twee jaar geleden, in september 2016, telde de stad nog 71.708 inwoners. Onder meer met de bouw in Westergouwe, waar ruim 3500 huizen komen, wordt de komende jaren een verdere toename verwacht.

Zie ook http://statline.cbs.nl


Bron: CBS.


Foto: Digitaal Dagblad