Eindexamenstress slaat nu pas echt toe

mainImage
Eindexamenstress slaat nu pas echt toe

De eerste periode van het centraal eindexamen is al enige weken voorbij. Er volgt straks nog een tweede periode, beter bekend als de herkansingen, maar natuurlijk hoopt iedereen dat hem of haar dat bespaard blijft. Veel eindexamenkandidaten hebben inmiddels hun boeken ingeleverd en zijn of aan het werk om wat geld te verdienen of zijn vertrokken naar een warm eiland om even uit de band te springen. Even geen stress.

Die stress komt morgenochtend weer: woensdag 13 juni. De dag van de uitslag. Een telefoontje van je afdelingsleider kan in deze fataal zijn. Dus loopt de spanning op en moet de telefoon met rust gelaten worden. Tegen de uitdrukkelijke wens van de leerling heeft pa, ook op van de zenuwen, alvast de vlag met de rugzak klaargezet.

Het ergste wat je vervolgens kan gebeuren, is als op die ochtend de beste vriendin van je moeder belt. Eerst volgt de hartverzakking dat überhaupt de telefoon gaat en vervolgens blijft de telefoon veel te lang bezet. Waarna de vraag blijft of de school je in die periode niet getracht heeft te bellen.

Normering
Ook bij de docenten is er woensdagmorgen 13 juni stress. Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) maakt de zogenaamde N-termen bekend. Feitelijk de normering die toegepast dient te worden op de scores die de leerlingen in het eindexamen behaald hebben. Alle docenten weten heel goed welke leerlingen voor zijn of haar vak op de rand van voldoende en onvoldoende staan.
Het hopen is dan ook op een gunstige normering, zodat ook die wat zwakkere leerling het toch net haalt. Want ook de docent hoopt uiteindelijk dat iedereen het haalt. Ook die ene leerling die al een jaar lang wordt verweten, dat hij of zij veel te weinig doet. En als de N-termen bekend zijn, begint het rekenwerk dat uiteindelijk leidt tot de uitslag en de telefoontjes met het slechtnieuwsbericht.

Tranen
Pas als alle gezakte kandidaten gebeld zijn, laten de scholen via de site weten dat als je niet gebeld bent, je dus geslaagd bent en je die middag welkom bent op school. Andere scholen kiezen er weer voor om een ieder te bellen.

Hoe dan ook: de mededeling gezakt of geslaagd geeft een hausse in het social media-verkeer, geeft een hausse in tranen van zowel verdriet als geluk en is voor de meesten het échte einde van de eindexamenstress.


Foto: Digitaal Dagblad